cv Johan Blokland

Ir Johan Blokland is sinds 2005 werkzaam in Arnhem. In eerste instantie gaf hij leiding en sturing aan het zelfstandige architectenbureau FAME Arnhem. In een periode van vijf jaar heeft hij dit weten uit te bouwen tot een hoogwaardig en compleet architectenbureau waarbij hij de eindverantwoording had op het projectniveau alsmede de bedrijfsvoering. In de zomer van 2012 pakte hij de kans om eigenaar te worden van opZoom architecten, een voortzetting van FAME Arnhem. Een bureau waar hij zijn ervaring, kennis en creativiteit ten volle kan etaleren.

Johan is zijn na zijn afstuderen aan de faculteit bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft in 1996, werkzaam geweest bij de gemeente East-London in Zuid-Afrika. In deze periode werkte hij aan de oprichting van de eerste gemeentelijke woningbouwvereniging (Housing Association East London) en initieerde hij de bouw van de eerste huurwoningen van deze corporatie. De effecten die dit project op de locale situatie hebben, hebben hem gesterkt in zijn opvatting ten aanzien van de maatschappelijke meerwaarde van de gebouwde omgeving: goede architectuur vertaalt en versterkt de maatschappelijke ontwikkelingen.

Van 1998 tot 2005 werkte Johan als architect/partner bij Atelier PRO in Den Haag. Hier heeft hij binnen zijn eigen team gewerkt aan een breed pakket aan opdrachten in de woningbouw, onderwijsgebouwen, en zorg- dienstverlening. Leidend in deze projecten waren een eenduidig concept en een helder handschrift. Tevens heeft hij zich hier het interactief en het multidisciplinair werken eigen kunnen maken.

Op dit bureau werkte hij ook samen met Marie-Jeanne Sas, zijn huidige compagnon in opZoom. Bij elkaar herkennen ze de visie op het noodzakelijke interactieve proces, het heldere handschrift en de focus op de maatschappelijke meerwaarde.

Comments are closed.