kavelpaspoort breed wonen Winterswijk

 

Kavelpaspoort voor de uitwerking van huurwenswoningen. Uitgangspunt voor de herontwikkeling van de locatie is een ontwikkeling conform het concept huurwenswonen (HWW). HWW is een huur variant van het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en gaat uit van een grote mate van invloed van de toekomstige bewoners.

 

 

 

 

Uit de ervaring van zowel de Woonplaats als opZoom blijkt dat dit principe zich bijna altijd vertaalde in een keuzemenu van aanvullingen en uitbreidingen op een basiswoning zoals erkers, dakkapellen, serres en andere aanbouwen. Dit oppimpen van een standaard woning gaf de toekomstige bewoners eigenlijk geen wezenlijke invloed op de woningplattegrond.
Voor de locatie Europalaan is gekozen voor een andere invulling van het HWW waarbij maximaal invloed uitgeoefend kan worden op de woningplattegronden binnen een uniforme en duurzame woningschil. Het principe is een ondiepere woning en kavel met een bredere beuk van ca. 8 meter. Hierdoor zijn de woningen breder dan reguliere rijwoningen en zijn er meer mogelijkheden om persoonlijke keuze in de woningplattegronden te realiseren.
De uniforme woningschil biedt tevens een goede basis voor het realiseren van goed geïsoleerde, duurzame woningen met een EPC van minimaal 0,4. De lessenaarsdaken zijn op het zuiden en westen georiënteerd; hierdoor zijn de daken zeer geschikt voor plaatsing van zonnecollectoren.
De keuze voor de bredere ondiepere kavels is ook mede ingegeven door de beperkte diepte van het terrein en de handhaving van de groenstrook aan de Leeuwerikstraat. De bouwblokken zijn zodanig gesitueerd dat alle woningen straatgericht zijn, er geen achtertuinen aan het openbaar gebied grenzen en in de zichtlijn vanaf de Europalaan een aantrekkelijke voorgevel ontstaat.

opdrachtgever De Woonplaats Enschede
ontwerp Johan Blokland, met Mireille Woortman
project 15 huurwenswoningen
status kavelpaspoort afgerond zomer 2012

Comments are closed.