Kleine Driene Hengelo

 

Stempelstudie van de naoorlogse wederopbouw wijk Klein Driene. Een ontwikkelvisie binnen het kader van het NOBO (NaOorlogse Bouw in Overijssel) die een nieuwe invulling geeft aan de begrippen openbaar, collectief en privé. In opdracht van BUN Vastgoed en Welbions.

 

 

 

 

De wijk Klein Driene te Hengelo is onderdeel van het Wederopbouwplan van Hengelo. De wijk diende de woningnood in de wederopbouwtijd het hoofd te bieden. Elke gezinsvorm kreeg een woonvorm toebedeeld die was ontworpen op de specifieke eisen van deze groep. Binnen een stempel (de repeterende wooneenheden binnen de wijk) kregen deze verschillende woonvormen hun plaats. De veranderde sociale structuur en de hedendaagse gezinssamenstelling (huishoudens) blijken echter andere eisen te stellen aan de woningen, de ontsluiting en de openbare ruimte. Naast het wonen is het huidige wijkwinkelcentrum Klein Driene/De Noork tevens toe aan een structurele ingreep om dit winkelgebied aan te laten sluiten bij deze tijd.

Dit heeft Welbions en BUN Vastgoed doen besluiten om in overleg met de gemeente Klein Driene Oost te gaan herstructureren. Het huidige plan is de ontwikkelingsvisie die dient als basis voor de verdere uitwerking van dit gebied en is in overleg met Het Oversticht tot stand gekomen. Dit binnen het kader van de NOBO (programma NaOorlogse Bouw in Overijssel). In de uitgevoerde stempelstudie hebben we de begrippen openbaar, collectiviteit en eigen woning een nieuwe (meer hedendaagse) invulling willen geven. Zo wordt de collectieve ruimte tussen de portiekblokken, die is verworden tot een niemandsland met ‘gammaschuttingen’, omgevormd tot een collectieve daktuin op de 1e verdieping waaronder parkeren of wijkvoorzieningen hun plek vinden. Een oude, mooie gedachte van collectiviteit in een hedendaagse setting.

opdrachtgever BUN Vastgoed en Welbions
ontwerp Johan Blokland
project transformatie van drie woningbouwstempels en naast gelegen winkelgebied
status haalbaarheidsstudie

Comments are closed.