Posts Tagged ‘Johan Blokland’

Doorstroomvoorziening genomineerd voor Willem Diehlprijs 2013: Stem nu!

opZoom’s Doorstroomvoorziening is één van de zes genomineerde projecten voor de Willem Diehlprijs 2013, de tweejaarlijkse architectuurprijs voor het beste renovatie- of restauratieproject in Arnhem, georganiseerd door CASA. Het voormalige gemeentearchief hebben we in een straffe planning en met een beperkt budget in een jaar tijd omgebouwd tot een woonvoorziening voor dak- en thuislozen, met kamers voor doorstromers, passanten en een verdieping met beschermd wonen, in opdracht van de gemeente Arnhem en IrisZorg.

De prijs, vernoemd naar de architect van markante monumenten als Luxor en het Vestagebouw, is in 2007 door CASA in het leven geroepen om een zorgvuldige omgang met Arnhems architectonische erfgoed te stimuleren. Voor deze vierde editie konden restauratie- en renovatieprojecten genomineerd worden die tussen januari 2011 en juni 2013 zijn opgeleverd.

Een deskundige jury, bestaande uit Mieke van Bers (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), Erik Jan Brans (restauratiearchitect van o.a. Eusebiuskerk), Marjanne Knüppe (voorzitter Open Monumentendag) en Pieter-Matthijs Gijsbers (directeur Nederlands Openluchtmuseum), zal uit deze projecten een winnaar kiezen.

De genomineerden dingen tevens mee naar de publieksprijs. Vanaf nu, eind augustus, tot 10 september kunt u uw stem uitbrengen op de Doorstroomvoorziening op de website van CASA.

De feestelijke uitreiking vindt plaats op dinsdagavond 10 september 2013, 20.00 uur, in Showroom Arnhem.

-> naar de projectinformatie van de Doorstroomvoorziening Arnhem

Start verkoop startersappartementen De Reünie in VeenendaalOp maandag 13 mei 2013 is onder grote belangstelling de verkoop gestart van de 61 appartementen in de voormalige Talmaschool op de hoek van de Industrielaan en de Ambachtstraat in Veenendaal. Met de herontwikkeling van deze voormalige technische school worden er sfeervolle startersappartmenten gerealiseerd die met name aantrekkelijk zijn voor de jongeren van Veenendaal.

De 61 appartementen variëren van ca. 30m² tot 104m² woonoppervlakte en worden gerealiseerd in de voormalige gymzaal/aula en de voormalige leslokalen van de school. Bij de renovatie blijven authentieke details, waaronder de betonnen gevel elementen en de fraaie hoge plafonds van ca. 4,5 meter, behouden. De ligging van De Reünie is uitgesproken centraal in Veenendaal. Het centrum en het NS station zijn in slechts enkele minuten per fiets bereikbaar. De Reünie is het ideale startersappartement.De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie zijn inmiddels in volle gang.

-> naar de informatie- en verkoopsite van De Reünie
-> naar de uitgebreidere projectinformatie van De Reüniefeestelijke opening gezondheidscentrum Oost Gelre Lichtenvoorde

Burgemeester Heijman en huisarts de Nooijer openen het Gezondheidscentrum Oost Gelre. Begin december 2012 is door middel van een rondleiding langs alle participanten het gezondheidscentrum op feestelijke wijze geopend. De verschillende eerstelijns zorgpartijen richten zich meer en meer op het gezond blijven (preventie).

-> naar de projectinformatie van gezondheidscentrum Oost Gelre in Lichtenvoorde

de werkwijze en meerwaarde van opZoom

Werkwijze en meerwaarde
De werkwijze van opZoom kenmerkt zich door het samenbrengen en verbinden van de betrokken partijen en randvoorwaarden. We zijn geen solistische architecten die uit een Programma van Eisen zelfstandig een ontwerp destilleren. Nee, we trekken er op uit en werken intensief samen om een passend en aansprekend gebouw te realiseren, passend in de omgeving.

Wij staan een intensief en verrijkend proces voor, waarbij alle betrokkenen hun inbreng hebben. Zo’n proces staat ons inziens garant voor het slagen van een gebouw. Of beter gezegd: dit proces vormt het gebouw. Uit onze ervaring opgedaan in diverse projecten herkennen we enkele essentiële stappen die garant staan voor een succesvol proces. Dit zijn:

Luisteren en vragen
Elke opgave begint met het luisteren naar de gebruikers en de betrokkenen. De beoogde functie en de geschreven programma’ s hebben vaak meer in zich dan op het eerste gezicht lijkt. Door door te vragen en te analyseren komen we tot de essentie van de plek en het beoogde nieuwe gebouw.

Scenario’s en concept
Vanuit de inventarisatie bespreken we scenarios en verbeelden dit in schema’s en schetsen. Uit deze scenario’ s komen al snel de kansen en de bedreigingen naar boven. In onderling overleg bepalen we dan de randvoorwaarden waaraan het gebouw / de plek / de omgeving dient te voldoen. Punten waarop we later weer kunnen teruggrijpen en die de handvatten vormen voor een concept.

Modellen en haalbaarheid

Een breed gedragen concept kan vaak op verschillende manieren worden uitgewerkt. We brengen deze mogelijkheden door middel van ruimtelijke schetsen, sfeerimpressies, referenties en modellen in beeld. Op basis van aspecten als: onderlinge relaties; het financiële budget; flexibiliteit; en duurzaamheid wordt de haalbaarheid getoetst. Het resultaat is een kansrijk model.

Structuur en functionaliteit
We brengen structuur aan in het model en werken het uit naar een functioneel ontwerp. Op verschillende momenten toetsen we het plan bij de gebruikers, de instanties en de experts.

Materialisatie en inrichting
Uitwerking van het ontwerp in een volwaardig bouwkundig plan waarbij wanden structuur krijgen, vloeren textuur en deuren kleur. Tot de oplevering blijven we betrokken om het met elkaar bepaalde concept helder te houden in het gebouw.

Inleving en verbeelding zijn belangrijke meerwaarden in bovenstaande stappen. Het bied ons als ontwerpers de mogelijkheid om ontwerpkeuzes te laten zien en breed gedragen en aansprekende gebouwen te realiseren. Daarnaast kan verbeelding taaie processen lostrekken en versnellen. Als in beelden en schetsen het gezamenlijke doel wordt herkend, ontstaat ruimte om iets moois te realiseren.

feestelijke opening van de Doorstroomvoorziening in Arnhem

Op donderdag 6 september 2012 vond de feestelijke opening plaats van de Doorstroomvoorziening in Arnhem in aanwezigheid van de wethouder Welzijn en Zorg, de heer Henk Kok, en de heer Jan Pelgrim, directeur IrisZorg. Het lichte, ruimtelijke en kleurrijke ontwerp in het voormalige gesloten gebouw van het gemeentearchief werd geprezen, evenals de snelle realisatie binnen planning en budget.

-> krantenartikel in De Gelderlander van 7 september 2012 naar aanleiding van de opening

-> naar de projectinformatie van de Doorstroomvoorziening Arnhem

volg opZoom op facebook


 
opZoom achitecten is nu ook te volgen op facebook, met de meest recente updates!

 
 
 
 
 

opZoom in de krant

in de Gelderlander 21 augustus 2012

succesvolle doorstart van Fame Arnhem in opZoom architecten


.

.

Op 1 augustus 2012 is de doorstart van Fame Arnhem geëffectueerd in een zelfstandige BV: het architectenbureau opZoom.

De twee gezichtsbepalende architecten Johan Blokland en Marie-Jeanne Sas zijn de eigenaren van opZoom. Zij hebben de complete boedel van het voormalige FAME Architectuur en Stedenbouw Arnhem overgenomen, waaronder de orderportefeuille, het onderhanden werk en de auteurs- en intellectuele eigendomsrechten. Samen met het team van medewerkers dragen Marie-Jeanne Sas en Johan Blokland zorg voor de continuïteit van de projecten, de vertrouwde werkwijze en de constructieve manier van samenwerken. Een en ander is in goed overleg tussen het nieuwe FAME (met bedrijf in Zwolle) en opZoom tot stand gekomen. We waarderen elkaars kwaliteiten en blijven deze ten volle kunnen benutten om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

cv Johan Blokland

Ir Johan Blokland is sinds 2005 werkzaam in Arnhem. In eerste instantie gaf hij leiding en sturing aan het zelfstandige architectenbureau FAME Arnhem. In een periode van vijf jaar heeft hij dit weten uit te bouwen tot een hoogwaardig en compleet architectenbureau waarbij hij de eindverantwoording had op het projectniveau alsmede de bedrijfsvoering. In de zomer van 2012 pakte hij de kans om eigenaar te worden van opZoom architecten, een voortzetting van FAME Arnhem. Een bureau waar hij zijn ervaring, kennis en creativiteit ten volle kan etaleren.

Johan is zijn na zijn afstuderen aan de faculteit bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft in 1996, werkzaam geweest bij de gemeente East-London in Zuid-Afrika. In deze periode werkte hij aan de oprichting van de eerste gemeentelijke woningbouwvereniging (Housing Association East London) en initieerde hij de bouw van de eerste huurwoningen van deze corporatie. De effecten die dit project op de locale situatie hebben, hebben hem gesterkt in zijn opvatting ten aanzien van de maatschappelijke meerwaarde van de gebouwde omgeving: goede architectuur vertaalt en versterkt de maatschappelijke ontwikkelingen.

Van 1998 tot 2005 werkte Johan als architect/partner bij Atelier PRO in Den Haag. Hier heeft hij binnen zijn eigen team gewerkt aan een breed pakket aan opdrachten in de woningbouw, onderwijsgebouwen, en zorg- dienstverlening. Leidend in deze projecten waren een eenduidig concept en een helder handschrift. Tevens heeft hij zich hier het interactief en het multidisciplinair werken eigen kunnen maken.

Op dit bureau werkte hij ook samen met Marie-Jeanne Sas, zijn huidige compagnon in opZoom. Bij elkaar herkennen ze de visie op het noodzakelijke interactieve proces, het heldere handschrift en de focus op de maatschappelijke meerwaarde.

opZoom, de naam

opZoom: innemen en uitleggen
Ook ik had van die broeken. Samen met mijn moeder kochten we ze een maat te groot of we kregen ze door via familie. Het was dan ongemakkelijk stil staan terwijl mijn moeder de juiste lengte afspelde. Eerst innemen en dan een jaar of halfjaar later weer uitleggen.Duurzaamheid en flexibiliteit in al zijn eenvoud.
We zijn in het vak geneigd om voor duurzaamheid ons enkel te richten op de techniek. Ingewikkelde berekeningen en technische hoogstandjes. Vaak als latere toevoeging die de belangrijkste eerste ingreep (het concept) verdoezelt. Zouden we juist niet gebouwen moeten maken die we eenvoudig kunnen innemen en uitleggen? Zoals de zoom in je broek je de ruimte gaf om te groeien zo moeten gebouwen de gebruikers de ruimte te geven om mee te gaan in de tijd.

opZoom: overgangszone
De opgaven van vandaag bevinden zich vaak niet meer in het centrum van een stad op dorp. Deze centra zijn in de afgelopen decennia al aangepakt. De opgaven van vandaag liggen ook niet meer in de uitleggebieden. Deze ontwikkelingen zijn tot stilstand gekomen. De opgaven liggen meer en meer in de tussenzone, aan de rand: de zoom. Juist het overgangsgebied tussen centrum en uitbreidingswijken of tussen woonwijken en (vooroorlogse) industrie gebieden.
Deze randen schuren en hebben een diversiteit die we enkele decennia niet onder ogen hebben gezien. We zoeken naar visies, plannen en beelden die dit transformeren naar meerwaarde. Zoals Arnhem ook zijn plek vond en vindt op de zoom, de Veluwezoom. De overgangszone tussen de hoger gelegen Veluwe (het massief) en het rivierengebied van de IJssel en de Rijn.

opZoom: omslag
Het is een tijd die ons inziens vraagt om nieuwe wegen.
Projecten en processen veranderen van:
• ‘sloop-nieuwbouw naar herbestemming’
• ‘uitleg gebieden naar inbreiding’
• ‘icoonarchitectuur naar architectuur die zich voegt naar zijn omgeving’
• ‘futuristisch naar realistisch’
• ‘dicteren naar interacteren’
• ‘introvert naar maatschappelijk betrokken’
• ‘eenduidig naar meervoudig’
• ‘visionair naar intermediair’

Een dergelijke koerswijziging vraagt om een andere aanpak. Een aanpak die vraagt om een groot maatschappelijk bewustzijn die meer ruimte biedt aan andere spelers zoals gebruikers, bewoners, adviseurs, etc. Gecombineerd met het vakmanschap van de architect resulteert dit in breed gedragen en aansprekende gebieden en gebouwen.
Niet meer ‘I am the architect’ (dEUS) waarbij de architect na een jaar eenzame opsluiting op zijn atelier de oplossing komt brengen. Nee, we moeten naar buiten. Sla de broek om en spring op de fiets.

opZoom: lokaal
Het gebied rondom de VeluweZoom is onze basis. Dit het gebied waar wij, net als veel van onze relaties, wonen en werken.

start bouw 't Harde

Op woensdag 27 juni vond de officiële handeling plaats voor start bouw van fase 1 van centrumplan ’t Harde. Wethouder Polinder van de gemeente Elburg heeft samen met Uwoon-bestuurder mevrouw Van Balen de eerste sloophandelingen verricht van de bestaande bebouwing. Als de sloopwerkzaamheden zijn afgerond zal men starten met de nieuwbouw.

opZoom verzorgde het stedenbouwkundige plan voor het centrum van ‘t Harde en het ontwerp in opdracht van Uwoon, ABP en KWP. De eerste fase bestaat uit ca 2400m² commerciële ruimte met daarboven 36 woningen en een daktuin waar op geparkeerd kan worden. Het centrumplan zal gefaseerd worden gerealiseerd en na de bouwvak zal gestart worden met het voorlopig ontwerp van fase 2.

-> naar de projectinformatie van centrumplan ’t Harde

het Startblok feestelijk geopend

Op feestelijke wijze is eind juni het Startblok in gebruik genomen. De transformatie van drie afzonderlijke basisscholen naar één multifunctionele voorziening in de wijk de Laar-Oost te Arnhem.

Met een interactieve haalbaarheidsstudie qua programma, gebouwstructuur, financiën en uitstraling is in 2010 de basis gelegd voor een door de gebruikers, breed gedragen plan. Het nieuwbouw volume is zo geplaatst dat: de drie basisscholen onderling worden verbonden; er een sterkere uitstraling richting de Venlosingel wordt gerealiseerd; en dat de bestaande structuur en oriëntatie optimaal wordt aangevuld.

-> naar de projectinformatie het Startblok in Arnhem Zuid

Bouw van Jou Deventer – winnaar Gulden Feniks 2016

22 juni 2016: Bouw van Jou wint de NRP Gulden Feniks 2016!

Herstructurering van een wederopbouw stempelwijkje waarbij sleetse jaren ’60 woningen naar ontwerp van opZoom architecten en in co-creatie met de klussende kopers zijn verduurzaamd en opgewaardeerd: Bouw van Jou!

(meer…)

De Reünie Veenendaal

 

Jongerenhuisvesting in voormalige Ambachtsschool. Het herbestemmen van een leegstaand middelbaar onderwijsgebouw naar jongerenhuisvesting. Wonen in een lokaal- of gymstudio die nog de sfeer ademt van de vroegere LTS. Feestelijk geopend begin juli 2015!

(meer…)

De Vlindertuin Nijmegen

 

Een complex met 32 appartementen voor kleinschalig en beschermd wonen aan de rand van de bossen van Nijmegen en Berg en Dal. In opdracht van Klok Bouw en Ontwikkeling.

(meer…)

Doorstroomvoorziening Arnhem

 

Dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen met kamers voor doorstromers, passanten en een verdieping met beschermd wonen, in opdracht van de gemeente Arnhem en Iriszorg. Genomineerd voor de Willem Diehlprijs 2013.

(meer…)

Centrumplan ’t Harde

 

De transformatie van het sterk verouderde en monofunctionele centrum naar een levendig multifunctioneel centrum met een dorps karakter. Het nieuwe centrale plein wordt omzoomd door winkels en woningen en komt weer aan de Eperweg te liggen. Hiermee versterkt opZoom de ruimtelijke en sociale hoofdstructuur van het dorp ’t Harde. In opdracht van Centrumplan ’t Harde bv en Uwoon.

(meer…)

Kulturhus Sonnenburgh IJsselmuiden

 

Het dorp IJsselmuiden bundelt een aanzienlijk deel van haar voorzieningen in het Kulturhus. Deze multifunctionele voorziening waarborgt het voorzieningenniveau binnen het dorp en versterkt de onderlingen verbanden. In opdracht van Stichting Beter Wonen.

(meer…)

supermarkt Veldstraat Ulft

 

Aan de zuidkant van het centrum van Ulft komt, gekoppeld aan het Kennedyplein, een nieuwe supermarkt. Door de opvulling van deze open plek in het centrum wordt de tweede reconstructie in het centrum een feit. In opdracht van VolkerWessels Vastgoed.

(meer…)

Stationskwartier Veenendaal

 

Stedenbouwkundig plan voor een voormalig bedrijventerrein in het Stationskwartier in Veenendaal (deelgebied C), in opdracht van Volker Wessels Vastgoed.

(meer…)

MFC De Kiekmure Harderwijk

 

Ontwerp van een nieuw MFC ter vervanging van verouderd buurthuis De Kiekmure, in opdracht van de gemeente Harderwijk.

(meer…)

winkelcentrum Anklaar Apeldoorn

 

De vernieuwing van het voorzieningenhart van het nieuwe stadsdeel Zevenhuizen-Zuidbroek. Het bestaande winkelcentrum wordt sterk vergroot en krijgt aanvullende wijkfuncties. Het met MAB ontwikkelde concept gaat uit van een heldere stedelijk structuur en openbare ruimten waarbij de diverse gestapelde functies elkaar versterken. In opdracht van MAB Den Haag.

(meer…)

Piushove Nijmegen

 

Kleinschalig wonen in een voormalig convict en verouderd verpleeghuis ten behoeve van cliënten van de ZZG Zorggroep, in opdracht van Talis en Klokbouw

(meer…)

Nieuw Erf Koekange

 

Samen wonen op het Nieuw Erf in het landelijk gebied van De Wolden, in opdracht van Baro Projectontwikkeling en Gemeente De Wolden.

(meer…)