Posts Tagged ‘taskforce’

Sense of Belonging op Biënnale Venetië

opZoom heeft zich in oktober 2015 enthousiast aangesloten bij de (BNA) architecten-taskforce Sense of Belonging: iedereen heeft recht op een (t)huis! We zetten onze kracht, creativiteit en ons regionale netwerk in om de huisvesting van statushouders vlot te trekken en de sociale woningmarkt met slimme nieuwe woonconcepten te vernieuwen en uit te breiden. Voor oude en nieuwe Nederlanders, iedereen.

Sense of Belonging maakt inmiddels haar eerste trip naar het buitenland en wel naar de architectuur Biënnale van Venetië, met de film ‘Sense of Belonging, Dutch architects on refugees’. Marie-Jeanne Sas van opZoom is één van de zes deelnemende architecten.

(meer…)