prijsvraag renovatie Hatertse Hei Nijmegen

 

Renovatie van jaren ’50 portieketageflats in de Hatertse Hei, in een intensief traject met ketenpartners in opdracht van Burghouts, voor Standvast Wonen

 

 

 

 

 

Aan de wederopbouwarchitectuur kleeft het imago van inspiratieloos bouwen waarbij het gaat om het produceren van grote aantallen woningen. Deze generalisatie doet deze periode in onze bouwhistorie te kort. Er wordt voorbijgegaan aan de specifieke stijlkenmerken en de deels verfijnde detaillering. Een rondgang in de wijk Hatertse Hei laat deze specifieke stijlkenmerken zien maar geeft tevens aan dat we die kwaliteiten de laatste decennia nog niet op waarde hebben weten te schatten. De onzorgvuldigheid in beheer en het ad hoc onderhoud in de laatste decennia laten dit zien en zijn mede verantwoordelijk voor de mindere uitstraling van deze woonwijk. Dit is met name goed te zien bij de renovatie van de zes portiekflats in de Vlindertjesbuurt.

Visie We willen met respect voor de wederopbouwarchitectuur de woongebouwen verbeteren. Dit betekent dat we geen nieuw (hedendaags) architectuursausje willen toevoegen maar de oorspronkelijk stijlkenmerken willen herstellen en ook accentueren in eventuele nieuwe toevoegingen. De openbare ruimte willen we herstellen conform het tuinwijk karakter. Dit komt met name neer op het herstellen van de groene rand/zone dmv hagen tussen de entreegevel van de gebouwen en het openbaar gebied.

Plan Op basis van de visie heeft opZoom een plan gemaakt waarbij de woningen naar energielabel A zijn getild. Dit met volgende esthetische aanpassingen:
• Entreegevels. De deels lichtgrijs geverfde gevel brengen we terug naar de oorspronkelijke metselwerk kleur. Ter plaatse van de entree voegen we een accent toe dat bestaat uit een kader van met een vlak van licht tegelwerk. In dit vlak worden de bloemkozijnen opgenomen en voorzien van helder glas. Het stoepje voor de entreedeur wordt ook in deze tegel meegenomen.
• Kopgevels. Door het verwijderen van de omtimmerde dakkap kunnen we het metselwerkvlak weer laten doorlopen in de schoorsteen. Het herstellen van een specifiek element in de wijk.
• Hekwerken balkons. De bestaande aluminium hekwerken worden vervangen door donkergrijs gepoedercoate hekwerken van stafstaal. Gedetailleerd met een luchtigheid en verfijning die recht doet aan de wederopbouw. Het hekwerkmotief komt ook terug bij de entreedeur van de gebouwen.

Terrein. Rondom de woongebouwen wordt door middel van een haag de oorspronkelijke overgang tussen de straat en de woongebouwen hersteld. Tevens wordt er bij elk portiek ruimte opgenomen voor het plaatsen van fietsen van bezoekers.De fietsen van de bewoners kunnen worden gestald in de nieuwe individuele stallingen. Deze stallingen zijn ondergebracht in een berging die op het terrein is geplaatst. Deze deels verdiepte bijgebouwen zijn mee ontworpen in de architectuur van de woongebouwen en goed ingepast in het groenplan. Door het sedumdak kijken de bewoners van de naastgelegen woningen uit op groen.

opdrachtgever Burghouts Nijmegen, voor Standvast Wonen
ontwerp Johan Blokland
project renovatie van 234 jaren ’50 portieketageflats
status prijsvraag

Comments are closed.