Nieuwmarkt Lichtenvoorde

 

Een nieuw centrum voor Lichtenvoorde, in opdracht van VOG Beheer, Lichtenvoorde

 

 

 

 

 

Ten zuiden van de Markt van Lichtenvoorde is een nieuwe winkel- en woonomgeving gerealiseerd. Het door opZoom gemaakte Masterplan Nieuwmarkt Zuid is verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig en bouwkundig plan.

De woonentrees zijn centraal in de straatwanden geplaatst en niet weggedrukt in hoeken of steegjes. Deze bewuste keuze maakt dat het wonen duidelijk aanwezig is binnen het plan en allure krijgt. De gegeven ruimte op de daken van de grote winkels is ingezet om een groen en rustig binnengebeid te realiseren waaromheen de verschillende woningen zijn geplaatst. De woningen hebben allemaal een extra ‘voorterras’ gekregen, waardoor het wonen ook deel is geworden van deze royale daktuin.

Bij het ontwerp van de woningen in de 2e fase en dan met name aan de Molendijk zijn we uitgegaan van kleine appartementen variërend van ca. 50 – 75 m2 gbo. Hiermee is de startersmarkt zeer goed bediend en was dit project haar tijd enkele jaren vooruit. De verkoop en de verhuur (in 2008/2009) heeft via loting plaats moeten vinden.

Onder het bouwvolume van fase 1 ligt een garage met parkeer-plaatsen voor alle bewoners en zijn tevens de bergingen geplaatst. Om droog naar je auto te komen is onder de Leest door een tunneltje gebouwd. Het winkelend publiek heeft hier in de Leest geen weet van.

opdrachtgever VOG Beheer Lichtenvoorde
ontwerp Johan Blokland
project winkeloppervlak 7.500 m2, 110 appartementen, stallingsgarage met 98 pp, parkeren op maaiveld 159 pp
status opgeleverd 2011

Comments are closed.