Groenpoort Veenendaal

In Groenpoort heeft opZoom in opdracht van Van Wijnen een ontwerp mogen maken voor 70 woningen verdeeld over vier velden. Het project bestaat uit een diverse mix aan woningtypologieën voor verschillende doelgroepen. Zo bestaat het plan uit (smalle-) rijwoningen, levensloopbestendige woningen, twee-onder-één-kappers en ruime vrijstaande woningen.

De locatie
Groenpoort, ook wel de woongaarden van Veenendaal-oost genoemd, is het noordelijke en laatste wijkdeel van Veenendaal-oost waar komende jaren ca. 970 woningen ontwikkeld worden.

Stedenbouw en landschap
Groenpoort kenmerkt zich door een natuurlijk, ontspannen karakter met een divers woonprogramma. Van noord tot zuid wordt de wijk doorkruist door een iets gekromde singel die fungeert als entree en drager van de wijk. Samen met de twee groene buffers, die de wijk doorsnijden van west naar oost, heeft de singel een belangrijke rol in klimaatadaptiviteit en waterhuishouding. De singel en de groene buffers verdelen de wijk in zes woongaarden met elk een eigen brinkje die een ontmoetingsplek vormt voor de bewoners en ruimte bied voor speelvoorzieningen. De woningen zijn straat georiënteerd en door de subtiele kromming ontstaat een afwisselend en aangenaam straatbeeld. De overgangen tussen openbaar en privé zijn zorgvuldig ontworpen.

Daarnaast differentieert Groenpoort zich in variatie en grootte van de buurtjes en de geleidelijke overgang van west naar oost wat betreft woningtypologie en dichtheid. Aan de westzijde van Groenpoort is de bebouwing meer aaneengesloten, terwijl richting het oosten ruimere kavels de overhand hebben.

Architectuur
Ondanks de variatie in woningtypes is een duidelijke samenhang te zien in architectuur. Het plan kenmerkt zich door zijn expressieve kap, voorzien van een ruime overstek met een ‘knik’ aan de voorzijde. De kap wordt gedragen door spanten die door lopen in de gevel.

In de gevel is een duidelijke gelaagdheid terug te zien waarbij de nadruk ligt op het gehele bouwvolume en niet de individuele woningen. Er is gekozen voor een duidelijke differentiatie in de gevel. Zo is de begane grond en verdieping opgeknipt door een metselwerkband en wordt er gevarieerd in materiaalgebruik. Warm gemêleerd metselwerk en houten geveldelen wisselen elkaar af. Er zijn verspringingen in hoogte door het toe passen van een luifel, dakkapellen  en muurkapellen op verschillende stedenbouwkundige accent posities.

Natuurinclusief en biodivers
Er zijn diverse maatregelen genomen ter bevordering van de natuurinclusiviteit en biodiversiteit. De woningen zijn voorzien van nestkasten voor vogels en vleermuizen. Het groen loopt van de openbare ruimte door in de voortuin en klimt tegen de gevel op en vormen zo samen een groen ensemble.

opdrachtgever
Van Wijnen Projectontwikkeling

ontwerpteam
Christelle Oude Vrielink en Marie-Jeanne Sas mmv Martijn Kempkens en Ronnie van den Wildenberg

project
70 koopwoningen

status
Voorlopig Ontwerp

Gerelateerde projecten

Kleine Oord Arnhem

Centrum West Driebergen

CPO De Cultuurcompagnie Arnhem

Leven in Lankforst Nijmegen