Lankforst renovatie Nijmegen

Na ruim 50 jaar is de technische en sociale kwaliteit van het complex van 5 woongebouwen daterend uit 1968 sterk verminderd en is de uitstraling door de jaren heen flink achteruit gegaan. Met de upgrading van 4 van de 5 woongebouwen met 96 maisonnette woningen wil Woonwaarts de kwaliteit van de wijk Lankforst in het stadsdeel Dukenburg in Nijmegen een positieve impuls geven.

De grootste kwaliteit van het complex is het aanwezige groen. Met name de cultuurhistorische laan aan de westzijde, de watergang aan de zuidzijde en de ‘Brink’ in het hart van het buurtje bieden de gebouwen een royale groene ruimte. De groene hagen rondom de plint van de gebouwen geven de gebouwen ook een voet en een ‘menselijke maat’ in het omliggende groen.

De kwaliteit van de ‘Brink’ kan in kracht winnen door aansluiting te vinden met de cultuurhistorische laan. Een herstructurering van het parkeren en de ontsluiting biedt hier de mogelijkheid toe. Om deze aansluiting nog krachtiger re krijgen is besloten het 5e woongebouw te slopen en hier een 5-spanner in 7 bouwlagen te realiseren.

Woningtypologie
Het gehele complex bestaat uit 120 maisonnette woningen en 60 garageboxen verdeeld over 5 blokken. Elke woongebouw bestaat uit 24 maisonnette woningen. De 24 bijhorende bergingen en 12 garageboxen zijn gesitueerd in de plint. In de oorspronkelijke situatie is er geen variatie in woningtypologie.

Alle maisonnette woningen behouden bij de renovatie in de basis eenzelfde plattegrond. Bij één van de woongebouwen worden de woningen opgewaardeerd met o.a. een grotere badkamer. Hierdoor ontstaat een nieuwe type woning binnen het aanbod van het complex, waarmee Woonwaarts ook een andere huurder aantrekt.

Met de aanvullende nieuwbouw wordt de woningtypologie verder gedifferentieerd. In deze 7-laagse 5-spanner worden 3-kamer sociale huur appartementen en 4-kamer middel dure huur appartementen gerealiseerd. Tezamen met de opgewaardeerde maisonnette woningen krijgt het woonaanbod de gevraagde positieve impuls.

Architectuur
De bestaande woongebouwen zijn opgebouwd uit een plint in metselwerk waarboven 2 maisonnette woningen zijn gestapeld. De bestaande metselwerk plint en de koppen van de woongebouwen blijven bij de renovatie behouden. De gevels hierboven en de ballustraden van de galerijen en balkons worden in zijn geheel vervangen.

In het ontwerp voor de renovatie is gezocht naar een nadrukkelijker horizontaal karakter. Dit om de verticale repetitie van het oorspronkelijke complex te doorbreken en de gebouwen een duidelijke beëindiging te geven. Dit komt in de balkongevels goed tot uitdrukking.

Voor de galerijgevel is gezocht naar een patroon door de horizontalen en de verticalen met elkaar te laten verweven. Hierdoor ontstaan er verschillen tussen de galerij- en balkongevels. Dit draagt bij aan het vergroten van de onderlinge verschillen tussen de woongebouwen. Dit wordt met name zichtbaar rondom de “Brink’ in het hart van het complex.

Bij de trappenhuizen worden ook de puien vernieuwd en geopend. Op de koppen van de woongebouwen worden gevelopeningen opgenomen om de trappenhuizen in de gebouwdiepte extra te voorzien van daglicht.

Ook aan de binnenzijde van de trappenhuizen wordt de uitstraling verbeterd. Zo krijgt elk trappenhuis over de volle hoogte een accent kleur welke van buitenaf via de geopende gevel zichtbaar is. Verschillen in kleur per trappenhuis en woongebouw vergroot de herkenbaarheid van de verschillende woongebouwen.

Biodiversiteit
De woongebouwen staan in een prachtige groene omgeving. Na de renovatie gaan de gebouwen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit van de plek. Met de renovatie van de kopgevels worden er afhankelijk van de oriëntatie nestvoorzieningen opgenomen voor vleermuizen en vogels. Er is voor gekozen deze niet weg te werken maar als ornament in een patroon op de gevel terug te laten komen. Dit draagt samen met de nieuwe gevelopeningen bij aan het breken van de gesloten koppen en toevoegen van een positieve impuls voor de wijk.

opdrachtgever
Woonwaarts en Leven in Lankforst

ontwerpteam
Bastiaan Buurman mmv Johan Blokland, Alissa Los en Maikel Zanfrisco

landschapsontwerp
Rob Aben landschapsarchitectuur

project
renovatie en verduurzaming van 96 maissonette woningen

status
in uitvoering

Gerelateerde projecten

Pinta en Niña Almere

Hofstraat Doetinchem

Schuytse Schans Arnhem

Pius Woerden