Piushove Nijmegen

Kleinschalig wonen in een voormalig convict en verouderd verpleeghuis ten behoeve van cliënten van de ZZG Zorggroep, in opdracht van Talis en Van de Klok.

Piushove is in de jaren ’20 gebouwd als een convict. Deze functie is af te lezen uit de op de verdieping gelegen kapel en aan de relatief kleine, afzonderlijke cellen/kamers in het gebouw. Met de verandering naar een zorgfunctie begin deze eeuw waren deze kleinere ruimten (met gezamenlijk sanitair) toereikend. Echter, de recente veranderingen in de zorg, waarbij de focus meer en meer op zo zelfstandig mogelijk wonen is gericht, hebben het huidige gebouw ingehaald.

Om dit tij te keren hebben we een concept ontwikkeld wat zowel recht doet aan het oorspronkelijke gebouw en de inbedding in zijn omgeving als ook aan de recente inzichten in het kleinschalig en beschermd wonen. Het concept is opgebouwd uit vier elementen:

Hoofdgebouw

Door de volle diepte van het hoofdgebouw te benutten zijn tweekamerappartementen te realiseren die zeer dicht bij de gestelde eisen uit het PvE komen. De appartementen in dit hoofdgebouw zullen variëren qua grootte en hebben ieder een eigen karakter en zicht op de straat.

Nieuwe tuinwoningen

De nieuwe tweekamerappartementen zijn in deze zone geoptimaliseerd volgens het programma van eisen. Het wonen en de verzorging (rond bed en in badkamer) zijn meer in balans. De woningen hebben een eigen buitenruimte en zicht op de mooie binnentuin en de kerk.

De binnenstraat

Tussen de beide hoofdvolumes is een brede woonstraat (tussen 4 á 5 meter breed) waar vanuit alle woningen worden ontsloten. Dit is het beschermde buiten. Diverse vides, het uitzicht op de koppen en de glazen kap maken dit een aangenaam gebied waarbij de seizoenen worden beleefd. Het vlinderconcept met zijn diverse ontmoetingsruimten en loopjes kan hier optimaal worden uitgewerkt.

Doorbraak

De doorbraak tussen straat en tuin geeft dwars op de woonstraat extra zicht, licht en uitstraling. Het tamelijk introverte gebouw opent zijn deuren naar de wijk en koppelt het wonen aan het groene binnenterrein.

opdrachtgever
Talis en Van de Klok

ontwerpteam
Johan Blokland met Ronnie van den Wildenberg

project
herontwikkeling van voormalig Pius convict en verouderd verpleeghuis, circa 3750 m2 bvo

status
voorontwerp tbv een selectie

 

Gerelateerde projecten

BIRDHOUSE Leiden

Het Koepeltheater Arnhem

De Volksdijk

Buitengewoon(d)