Water

Oppervlaktewater, watergangen met natuurlijke oevers en wadi’s dragen door verdamping bij aan verkoeling, zorgen voor lokale waterberging tegen overlast van regenwater en vormen een rijke habitat voor tal van dieren.

In onze projecten:

Gerelateerde projecten

Princengaarde Breda

Witte woningen Arnhem

Daktuinen

Romvlvs en Remvs Utrecht