Transformatie

Specialisten

Transformeren is omzetten. In de architectuur betekent dit het omzetten van de oude functie van een gebouw naar een nieuwe functie. Dit klinkt alsof het gebouw een kameleon is die zich in een handomdraai aanpast aan een nieuwe functie maar de werkelijkheid van gebouwen is -gelukkig- weerbarstiger. In plaats van een ‘van kleur verschietende kameleon’ zien we vaak juist een trots en markant gebouw dat al heel wat decennia zijn eigen plek heeft in een stad, dorp of landschap. En juist die kracht en eigenheid zoeken we als opZoom op en versterken we. We starten bij iedere transformatie dan ook bij de bestaande kwaliteiten en de betekenis van het gebouw. Die krijgen we tenslotte cadeau bij een dergelijk project. Tekenend voor deze aanpak is het boekwerk dat we maakten voor de Boulevard met de historische studie naar deze monumentale ambachtsschool.

In tegenstelling tot bovenstaande kan ook worden gesteld dat een nieuw beoogde functie een totaal ander dan gebruikelijk ‘huis’ krijgt. Dus niet het gebouw moet zich aanpassen maar de juist de functie waarbij deze aanpassing niet negatief maar juist positief kan blijken te zijn. Door een goed ontwerp, dat luistert naar het gebouw, ontstaat een nieuw soort wonen, werken, overnachten etc. Dat dit nieuwe wonen aantrekkelijk blijkt te zijn, blijkt wel uit onze projecten de Reünie en de Boulevard.

En als deze twee bovenstaande invalshoeken elkaar versterken ontstaat er meerwaarde. Meerwaarde voor het gebouw, de plek, de omwonenden en ook voor de nieuwe functie en gebruikers. opZoom richt zich in het ontwerpproces op deze versterking.

Onze werkmethodiek bij een transformatie is gestoeld op de volgende 10 lessen:

  1. duik in het verleden
  2. bepaal de waarden
  3. respecteer structuren
  4. waarborg karakteristieke elementen
  5. doe inventieve ingrepen
  6. creëer specifieke ruimten
  7. schroom niet – om in te grijpen
  8. verdicht
  9.  denk circulair
  10.  laat je verrassen

Lees hier meer over in ons hebbedingetje transformatie.

Helaas is het achtereenvolgend aflopen van dit lijstje geen garantie voor succes. Om te komen tot een waardevol hergebruik van ons erfgoed is het continu schakelen tussen de verschillende aspecten en schaalniveaus en dit kan alleen met een interactief team van specialisten. Diverse rijks- en gemeentelijke monumenten hebben we op deze wijze al succesvol gerestaureerd en getransformeerd.

TerugProjecten

De Boulevard Arnhem

Koepelgevangenis Arnhem

Nieuwe Kerk Arnhem

Bouw van Jou Deventer - Gulden Feniks 2016