Posts Tagged ‘Ruimtevolk’

De Volksdijk

 

De adaptieve Volksdijk, een interdisciplinaire studie (ism BNA Onderzoek) naar strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar. 28 januari jongstleden vond de slotpresentatie plaats.

(meer…)