Samen aan de slag in Princenhage, Breda!

Na een intensief en prettig samenwerkingstraject heeft opZoom architecten samen met SMT Bouw & Vastgoed, Bectro en belegger Syntrus Achmea de selectie voor het woonzorgcomplex aan de Heilaarstraat in Breda gewonnen! De nieuwbouw, voorlopig ‘Princengaarde’ gedoopt, staat voor de vernieuwende kennis- en krachtenbundeling tussen zorgpartijen Thebe en GGz Breburg, en krijgt vorm in een prachtig woonzorgcomplex met kennis- en expertisecentrum voor ouderen met dementie, ouderen die specialistische geestelijke zorg behoeven en mensen met hersenletsel. Met veel plezier en genoegen zetten we nu de volgende stappen naar de verdere uitwerking en realisatie van deze mooie opgave!