Werkwijze & meerwaarde

De werkwijze van opZoom kenmerkt zich door het samenbrengen en verbinden van de betrokken partijen en randvoorwaarden.

We zijn geen solistische architecten die uit een Programma van Eisen zelfstandig een ontwerp destilleren. Nee, we trekken er op uit en werken intensief samen om een passend en aansprekend gebouw te realiseren, passend in de omgeving.

Wij staan een intensief en verrijkend proces voor, waarbij alle betrokkenen hun inbreng hebben. Zo’n proces staat ons inziens garant voor het slagen van een gebouw. Of beter gezegd: dit proces vormt het gebouw. Uit onze ervaring opgedaan in diverse projecten herkennen we enkele essentiële stappen die garant staan voor een succesvol proces. Dit zijn:

Luisteren en vragen

Elke opgave begint met het luisteren naar de gebruikers en de betrokkenen. De beoogde functie en de geschreven programma’s
hebben vaak meer in zich dan op het eerste gezicht lijkt. Door door te vragen en te analyseren komen we tot de essentie van de plek en het beoogde nieuwe gebouw.

Scenario’s en concept

Vanuit de inventarisatie bespreken we scenarios en verbeelden dit in schema’s en schetsen. Uit deze scenario’ s komen al snel de kansen en de bedreigingen naar boven. In onderling overleg bepalen we dan de randvoorwaarden waaraan het gebouw / de plek / de omgeving dient te voldoen. Punten waarop we later weer kunnen teruggrijpen en die de handvatten vormen voor een concept.

Modellen en haalbaarheid

Een breed gedragen concept kan vaak op verschillende manieren worden uitgewerkt. We brengen deze mogelijkheden door middel
van ruimtelijke schetsen, sfeerimpressies, referenties en modellen in beeld. Op basis van aspecten als: onderlinge relaties; het financiële budget; flexibiliteit; en duurzaamheid wordt de haalbaarheid getoetst. Het resultaat is een kansrijk model.

Structuur en functionaliteit

We brengen structuur aan in het model en werken het uit naar een functioneel ontwerp. Op verschillende momenten toetsen we het
plan bij de gebruikers, de instanties en de experts.

Materialisatie en inrichting

Uitwerking van het ontwerp in een volwaardig bouwkundig plan waarbij wanden structuur krijgen, vloeren textuur en deuren kleur.
Tot de oplevering blijven we betrokken om het met elkaar bepaalde concept helder te houden in het gebouw.

Inleving en verbeelding zijn belangrijke meerwaarden in bovenstaande stappen. Het biedt ons als ontwerpers de mogelijkheid om ontwerpkeuzes te laten zien en breed gedragen en aansprekende gebouwen te realiseren. Daarnaast kan verbeelding taaie processen lostrekken en versnellen. Als in beelden en schetsen het gezamenlijke doel wordt herkend, ontstaat ruimte om iets moois te realiseren

Over opZoom

opZoom

Integraal & BIM

De naam opZoom

Werkwijze & meerwaarde