De naam opZoom

opZoom: innemen en uitleggen

Ook ik had van die broeken. Samen met mijn moeder kochten we ze een maat te groot of we kregen ze door via familie. Het was dan ongemakkelijk stil staan terwijl mijn moeder de juiste lengte afspelde. Eerst innemen en dan een jaar of halfjaar later weer uitleggen. Duurzaamheid en flexibiliteit in al zijn eenvoud.

We zijn in het vak geneigd om ons enkel te richten op de techniek. Ingewikkelde berekeningen en technische hoogstandjes. Vaak als latere toevoeging die de belangrijkste eerste ingreep (het concept) verdoezelt. Zouden we juist niet gebouwen moeten maken die we eenvoudig kunnen innemen en uitleggen? Zoals de zoom in je broek je de ruimte gaf om te groeien zo moeten gebouwen de gebruikers de ruimte te geven om mee te gaan in de tijd.

opZoom: omslag

Het is een tijd die ons inziens vraagt om nieuwe wegen. Projecten en processen veranderen van:

  • sloop-nieuwbouw naar herbestemming
  • uitleg gebieden naar inbreiding
  • icoonarchitectuur naar architectuur die zich voegt naar zijn omgeving
  • futuristisch naar realistisch
  • dicteren naar interacteren
  • introvert naar maatschappelijk betrokken
  • eenduidig naar meervoudig
  • visionair naar intermediair

Een dergelijke koerswijziging vraagt om een andere aanpak. Een aanpak die vraagt om een groot maatschappelijk bewustzijn die meer ruimte biedt aan andere spelers zoals gebruikers, bewoners, adviseurs, etc. Gecombineerd met het vakmanschap van de architect resulteert dit in breed gedragen en aansprekende gebieden en gebouwen.

Niet meer ‘I am the architect’ (dEUS) waarbij de architect na een jaar eenzame opsluiting op zijn atelier de oplossing komt brengen. Nee, we moeten naar buiten. Sla de broek om en spring op de fiets.

opZoom: overgangszone

De opgaven van vandaag bevinden zich vaak niet meer in het centrum van een stad op dorp. Deze centra zijn in de afgelopen decennia al aangepakt. De opgaven van vandaag liggen ook niet meer in de uitleggebieden. Deze ontwikkelingen zijn tot stilstand gekomen. De opgaven liggen meer en meer in de tussenzone, aan de rand: de zoom. Juist het overgangsgebied tussen centrum en uitbreidingswijken of tussen woonwijken en (vooroorlogse) industrie gebieden.

Deze randen schuren en hebben een diversiteit die we enkele decennia niet onder ogen hebben gezien. We zoeken naar visies, plannen en beelden die dit transformeren naar meerwaarde. Zoals Arnhem ook zijn plek vond en vindt op de zoom, de Veluwezoom. De overgangszone tussen de hoger gelegen Veluwe (het massief) en het rivierengebied van de IJssel en de Rijn.

opZoom: lokaal

Het gebied rondom de VeluweZoom is onze basis. Dit het gebied waar wij, net als veel van onze relaties, wonen en werken.

Over opZoom

opZoom

Integraal & BIM

De naam opZoom

Werkwijze & meerwaarde