Privacy verklaring

opZoom architecten B.V. gevestigd aan het Willemsplein 5 te Arnhem, is verantwoordelijk voor het waarborgen van uw privacy zoals wettelijk is vastgelegd in de AVG van 25 mei 2018. In voorliggende privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij aan uw gegevens komen, wat wij ermee doen, hoe we ze veilig houden en wat uw rechten zijn.

Privacyverklaring

opZoom architecten B.V. gevestigd aan het Willemsplein 5 te Arnhem, is verantwoordelijk voor het waarborgen van uw privacy zoals wettelijk is vastgelegd in de AVG van 25 mei 2018. In voorliggende privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij aan uw gegevens komen, wat wij ermee doen, hoe we ze veilig houden en wat uw rechten zijn.

Onze privacyverklaring is van toepassing op onze medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en eenieder waarmee wij contact hebben; reeds bestaand of mogelijk toekomstig. Daarnaast is deze verklaring van toepassing op bezoekers van onze website en ontvangers van onze nieuwsbrief.

Verwerking persoonsgegevens

Wij kunnen onze werkzaamheden niet uitvoeren zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken (verzamelen, registreren, raadplegen en gebruiken): uw bedrijfsnaam en vestigingsadres, uw eigen naam, zakelijk e-mailadres en zakelijk telefoonnummer. Van onze medewerkers worden aanvullende gegevens verwerkt (huishoudelijk reglement, hoofdstuk AVG).

U hebt uw persoonsgegevens zelf aan ons hebt verstrekt in verband met een (mogelijk toekomstige) samenwerking, u hebt ze beschikbaar gesteld via social media of u bent bij ons in dienst getreden. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw rechten

U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt, u mag ze laten wijzigen of laten verwijderen en eventuele toestemming voor het gebruik van de gegevens intrekken.

Beveiliging

Ter bescherming van persoonsgegevens hebben wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen en verwerkersovereenkomsten afgesloten met derden om het risico van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo klein mogelijk te maken.

Derden

Wij verkopen uw gegevens niet en verstrekken deze uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en/of voor de uitvoering van onze samenwerking.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Website cookies

Bij het bezoeken van onze website worden uitsluitend gebruik gemaakt van noodzakelijke en analytische cookies.

Noodzakelijke cookies (ook wel functionele cookies genoemd) zijn nodig voor een gebruiksvriendelijke website die goed functioneert. Deze cookies mogen zonder toestemming van de bezoeker worden geplaatst.

Analytische cookies worden gebruikt om bezoekstatistieken te verzamelen. Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website; onder andere welke pagina’s het meest worden bezocht en hoe lang. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om onze website beter aan te laten sluiten op de bezoekersinteresses. Voor analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op een website te analyseren, is geen toestemming van de bezoeker nodig.

Alle gegevens van een bezoeker van onze website zijn geanonimiseerd.

Nieuwsbrief

Om onze (toekomstige) samenwerking te onderhouden, kunnen wij de verkregen gegevens gebruiken voor het toesturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen om u te informeren over onze diensten. Wij gebruiken hiervoor enkel uw naam en zakelijke e-mailadres. Het is mogelijk voor ontvangers om zich op eenvoudige wijze uit te schrijven van de nieuwsbrief. 

Indien u hier vragen over hebt, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Onze privacyverklaring is van toepassing op onze medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en eenieder waarmee wij contact hebben; reeds bestaand of mogelijk toekomstig. Daarnaast is deze verklaring van toepassing op bezoekers van onze website en ontvangers van onze nieuwsbrief.

Verwerking persoonsgegevens

Wij kunnen onze werkzaamheden niet uitvoeren zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken (verzamelen, registreren, raadplegen en gebruiken): uw bedrijfsnaam en vestigingsadres, uw eigen naam, zakelijk e-mailadres en zakelijk telefoonnummer. Van onze medewerkers worden aanvullende gegevens verwerkt (huishoudelijk reglement, hoofdstuk AVG).

U hebt uw persoonsgegevens zelf aan ons hebt verstrekt in verband met een (mogelijk toekomstige) samenwerking, u hebt ze beschikbaar gesteld via social media of u bent bij ons in dienst getreden. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Uw rechten

U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt, u mag ze laten wijzigen of laten verwijderen en eventuele toestemming voor het gebruik van de gegevens intrekken.

Beveiliging

Ter bescherming van persoonsgegevens hebben wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen en verwerkersovereenkomsten afgesloten met derden om het risico van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo klein mogelijk te maken.

Derden

Wij verkopen uw gegevens niet en verstrekken deze uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en/of voor de uitvoering van onze samenwerking.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Website cookies

Bij het bezoeken van onze website worden uitsluitend gebruik gemaakt van noodzakelijke en analytische cookies.

Noodzakelijke cookies (ook wel functionele cookies genoemd) zijn nodig voor een gebruiksvriendelijke website die goed functioneert. Deze cookies mogen zonder toestemming van de bezoeker worden geplaatst.

Analytische cookies worden gebruikt om bezoekstatistieken te verzamelen. Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website; onder andere welke pagina’s het meest worden bezocht en hoe lang. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om onze website beter aan te laten sluiten op de bezoekersinteresses. Voor analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op een website te analyseren, is geen toestemming van de bezoeker nodig.

Alle gegevens van een bezoeker van onze website zijn geanonimiseerd.

Nieuwsbrief

Om onze (toekomstige) samenwerking te onderhouden, kunnen wij de verkregen gegevens gebruiken voor het toesturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen om u te informeren over onze diensten. Wij gebruiken hiervoor enkel uw naam en zakelijke e-mailadres. Het is mogelijk voor ontvangers om zich op eenvoudige wijze uit te schrijven van de nieuwsbrief. 

Indien u hier vragen over hebt, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Over opZoom

opZoom

Integraal & BIM

De naam opZoom

Werkwijze & meerwaarde