Doorbreek de impasse

We zijn met elkaar erg goed in het stapelen van crises. Een stapel opgebouwd uit het mantra: woningcrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis, inkomenskloof, kloof stad-platteland, zorgcrisis,… Een grote hoop waar we verlammend naar staan te kijken.

Pal aan Natura 2000-gebied in de provincie Gelderland ligt een grootschalige varkensboerderij. Samen met boer Merkens en Mecus Planontwikkeling heeft opZoom de transitievisie ‘het Ingensche Erf’, opgesteld.  Deze visie realiseert een forse afname van de stikstofuitstoot en voorziet in een nieuw collectief woonmilieu met ruimte voor starters, gezinnen, senioren en zorg. Dit alles verankerd in het gebiedseigen concept van een erf met een robuuste en klimaatadaptieve structuur en positieve impuls voor de biodiversiteit. Het verminderen van de stikstofuitstoot gaat hier hand in hand met en het versterken van het buiten gebied.

Vorige week is dit plan gepresenteerd aan de gemeenteraad van Buren en de gedeputeerde Peter Drenth van de Provincie Gelderland. In deze positieve bijeenkomst werd opgeroepen om in plaats van te focussen op de bedreigingen ons te gaan richten op de kansen van deze visie. Laten we de impasse doorbreken en projecten zoals het Ingensche Erf oppakken en de kansen werkelijk koppelen. Hoeveel handvatten moeten we hebben om met elkaar een nieuwe toekomst vorm te geven? Stap met elkaar uit onze eigen bedrijfs-, ontwerp-, beleids-, ontwikkelbubbel en onderzoek en realiseer nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.