Start 2e fase woonservicezone Wijchen

Op woensdagavond 14 oktober 2015 zijn omwonenden en geïnteresseerden door de gemeente Wijchen, corporatie Talis, en aannemer Slokker uitgebreid geïnformeerd over de bouwactiviteiten ten behoeve van de 2e fase van de woonservicezone in Wijchen. Slokker start de werkzaamheden in november, en zal ruim een jaar op de Passedwarsstraat (de Passerel, door Maak) en de Buizerdstraat (door opZoom) actief zijn. In het voorjaar van 2017 zullen de gebouwen zijn opgeleverd en het aansluitende openbare gebied met park zijn ingericht. De woonservicezone is dan compleet en volledig in functie!

-> naar de projectinformatie van het Eerstelijns gezondheidscentrum en de zorgappartementen in Wijchen, vanaf november 2015 in aanbouw
-> naar de projectinformatie van zorgappartementen De Oogst in Wijchen, opgeleverd in 2012

Uit het persbericht van Talis:

‘De bouw van de tweede fase komt nu snel dichterbij. Op de voormalige locatie van verzorgingshuis De Elsthof komt een nieuw woongebouw, De Passerel, met 52 sociale huurappartementen. Dit grenst straks aan De Pas, een woongebouw dat er nu al staat. Bijzonder zijn de negen ‘beschermd wonen’-appartementen voor mensen met dementie. Zij kunnen hier straks een woning huren, alleen of met hun partner, terwijl er ook een gezamenlijke huiskamer en intensieve zorg via ZZG aanwezig is. De te bouwen Kiosk gaat een belangrijke functie vervullen in de verstrekking van hulpmiddelen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Aan de Buizerdstraat komt een woongebouw met 22 sociale huurappartementen. Deze worden ook verhuurd aan cliënten van ZZG. In ditzelfde gebouw komt huisartsenpraktijk De Huisdokter, apotheek van Poppel en een serviceunit van het CWZ, waar mensen terechtkunnen voor bloedprikken en röntgenfoto’s.

Openbare ruimte
De omwonenden zijn uitgebreid geïnformeerd en hebben meegedacht over de invulling van onder meer de openbare ruimte. Er komt straks een binnenplein tussen de appartementen in de Passerel en de Meander met een plek waar mensen op een terrasje kunnen zitten, een beweegtuin en een moestuin. Het gras dat nu tussen de Klapstraat en Buizerdstraat en langs De Waaij ligt, wordt vervangen door een park waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Eerste fase
De eerste fase van de Klapstraat is in 2012 opgeleverd. De bewoners van het verzorgingshuis De Elsthof verhuisden toen naar zelfstandige woningen in twee appartementencomplexen die zij huren van Talis. De benodigde zorg kopen ze in bij ZZG zorggroep. In de eerste fase zijn 102 sociale huurappartementen gebouwd, met een oppervlakte tussen de 55 en 85 vierkante meter. De woningen zijn uitgerust met allerlei elektronische snufjes (domotica) om het wonen comfortabeler en veiliger maken. De ervaringen met deze nieuwe opzet van wonen en zorg zijn positief en laten zien dat Wijchen mede hierdoor een belangrijke stap heeft gezet om voorbereid te zijn op de toenemende vergrijzing in Wijchen.

Woonservicegebied
Wijchen vergrijst, net als vrijwel elke andere gemeente in Nederland. Het is dan ook een bewuste keuze om in te zetten op zogenoemde woonservicegebieden. Hier kunnen ouderen zelfstandig wonen en is zorg binnen handbereik. De gemeente Wijchen wil twee van deze gebieden creëren. Ook ZZG zorggroep en Talis vinden dit belangrijk en lopen voorop in de ontwikkelingen rond het scheiden van wonen en zorg.’