In de top 3 van de Gelderse prijs voor de ruimtelijke kwaliteit!

Maandag werd bekend gemaakt dat we met het project Avenu 1895 zijn geëindigd in de top drie van deze prijs voor de ruimtelijke kwaliteit.

De Jury noemt Avenu 1895: “een toonbeeld van zorgvuldige transformatie-architectuur. Er is zeer respectvol omgegaan met de historische bebouwing ..vergroting van de stedelijke biodiversiteit … en de nieuwe bebouwing zet de toon voor een kwaliteitsverbetering van de buurt”

Dank voor de goede samenwerking met de ontwerpers Felixx en Inbo en het vertrouwen vanuit Klok-Draisma en SPF beheer.

architect
opZoom, Inbo

landschapsarchitect
Felixx Landscape Architects & Planners

opdrachtgever
Bouwcombinatie Klok-Draisma en SPF Beheer bv

groenaannemer
LooHorst Landscaping