BIM

Specialisten

Het traject van initiatief, ontwerp, uitwerking en uitvoering wordt steeds integraler opgetuigd. De traditionele fasen Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Bouwvoorbereiding en Uitvoering vloeien geruislozer in elkaar over.

Opdrachtgever, architect, adviseurs en aannemer zitten vaak al vroeg in het proces met elkaar aan tafel. Deze integrale samenwerking vraagt naast nieuwe rolverdelingen ook om een flexibele houding: processen veranderen, ook tijdens een project, en worden telkens weer anders opgetuigd.

opZoom werkt graag integraal. Hierdoor kan alle kennis en kunde maximaal met elkaar gedeeld worden en optimaal ten dienste staan voor opdrachtgever en project. We stellen ons flexibel op en denken graag mee om tot het beste plan van aanpak te komen dat past bij de opgave, opdrachtgever, gebruiker, planning en budget. Niet alleen het project is maatwerk, óók het proces.

Deze integrale manier van werken komt het best tot uitdrukking door het ontwerpen, modelleren en samenwerken in BIM (Building Information Model). Ook hierin speelt flexibiliteit een belangrijke rol: het BIM-model wordt zo opgebouwd dat de aannemer of opdrachtgever die informatie uit het model kan halen die ze nodig heeft. opZoom werkt al haar projecten op deze manier uit, waarbij op een gezamenlijk gekozen moment in het traject de verantwoordelijkheid voor het BIM-model aan de aannemer wordt overgedragen. In opdracht van de uiteindelijke gebouweigenaar of design & build in opdracht van de aannemer of…!

TerugProjecten

Romvlvs en Remvs Utrecht

Woonpark Veenderhorst Ede

Bunschoterhof Ede

De Kijkers Arnhem