Gemeente en bewoners stemmen in met groot onderhoud in Driebergen

In het centrum van Driebergen heeft Heuvelrug Wonen 93 eengezins- en portiekwoningen. Het is vroeg naoorlogs bezit en sluit qua beeld en energieprestatie niet meer aan op de huidige eisen. Ruim een jaar is er intensief overlegd met de Denktank; een groep betrokken vertegenwoordigers vanuit de bewoners. Door te luisteren, vertellen over de mogelijkheden, wensen te peilen en een enquĂȘte uit te zetten is er gezamenlijk gekozen voor een verbetervoorstel.

Het vanaf het begin van het proces al meedenken en meepraten heeft geleid tot een afgewogen ontwerp dat breed gedragen wordt door de bewoners. Inmiddels heeft al meer dan 70% procent van de bewoners ingestemd met de geplande onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast heeft de gemeente het besluit genomen de vergunning te verlenen. Hiermee is de realisatie van de bouwplannen weer een grote stap dichterbij.

Momenteel vindt de aanbesteding plaats zodat de werkzaamheden naar verwachting in het voorjaar/zomer 2018 kunnen starten.
Lees op de projectpagina alles over de werkzaamheden zoals het verbeteren van de uitstraling, energieprestatie, verbeteringen ten aanzien van de geluidsoverlast en functionele aanpassingen.

opdrachtgever
Heuvelrug Wonen

ontwerp
Johan Blokland en Marcel Plomp met Klaas Tuin

project
groot onderhoud van 93 eengezins- en portiekwoningen

status
start uitvoering voorjaar/zomer 2018