Buitengewoon(d)

BNA Lokaal Netwerk Oosting organiseerde twee uitdagende sessies voor architecten, landschappers, stedenbouwkundigen en diverse stakeholders van de gebouwde omgeving om nieuwe inzichten te creëren voor het buitengebied.  De ingebrachte ontwerpideeën zijn gebundeld in de reader: BINNEN HET BUITENGEBIED’

De inzending van opZoom: Buitengewoon(d), gaat uit van een nieuwe ontwikkeling waarbij wonen en natuur worden samen gebracht in één ontwerpvisie. Deze nieuwe leef-biotoop vraagt ook om nieuwe woonvormen waarbij we als mens onze voetafdruk verkleinen ten gunste van de voetafdruk van planten en dieren.  Tevens realiseert deze visie ook een substantiële bijdrage aan de woningvraag.

De ingebrachte ontwerpideeën zijn voorzien van commentaar door Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en de experts Peter Boelhouwer, Henk Stadens en Michaël van Buuren.

onderzoeksteam
Johan Blokland, Alissa Los en Dorota Ankowska

project
BNA netwerk Oosting studie ‘Binnen het Buitengebied’