Buitengewoon(d)

Buitengewoon(d) is de inzending van opZoom voor de BNA netwerk Oosting studie ‘Binnen het Buitengebied’. De studie richt zich op vernieuwende ideeën en ontwerpen voor de inrichting en de ontwikkelingen van het buitengebied. De visie van opZoom is een vergezicht op de transformatie van de hoger gelegen oostelijke natuurgebieden naar inclusieve vestgingsgebieden waar er een inspirerend evenwicht ontstaat tussen de bewoners en de natuurlijke leefomgeving.

De fictieve locatie is gelegen in de op de Veluwe voor de mijnbouw aangelegde, intensieve productiebossen van naaldbomen. Deze intensieve bosbouw gebieden zijn verworden tot qua biodiversiteit schrale gebieden met nagenoeg geen leven op en onder de grond. Tevens zorgen deze enorme aantallen naaldbomen voor een substantiële verlaging van de grondwaterstand en de huidige verdroging van deze terreinen. Het bijzondere is aan de andere kant dat deze gebieden onderdeel zijn van onze ‘robuuste’ ecologische zones en daarmee een kwaliteitskeurmerk hebben verkregen waardoor ze gechargeerd gesproken onaantastbaar zijn geworden. Hoog tijd om anders naar deze gebieden te kijken

De visie van Buitengewoon(d) gaat uit van een nieuwe ontwikkeling waarbij wonen en natuur worden geïntegreerd. Hierbij verwijzend naar het vroegere meer open en nattere stuwwallandschap, de basis voor een duurzame en inclusieve leefomgeving. Dit nieuwe leefgebied vraagt wel om een nieuwe woontypologie waarbij we als mens onze letterlijke voetafdruk minimaleren maar waar we ook een substantiële bijdrage leveren aan de woningvraag.

onderzoeksteam
Johan Blokland, Alissa Los en Dorota Ankowska

project
BNA netwerk Oosting studie ‘Binnen het Buitengebied’

Gerelateerde projecten

BIRDHOUSE Leiden

CPO De Cultuurcompagnie Arnhem

Super duurzaam wonen in een park

Vrijplaats Arnhem, nieuwe entrees voor Eusebius