Levendig Landgoed Huize Padua Boekel

De komende jaren verandert GGZ Oost Brabant, samen met (zorg)partners en inwoners uit de regio, Huize Padua naar een Levendig Landgoed. Een plek met ruimte voor wonen, werken, leren, zorg én interactie tussen buurtgenoten: bewoners, medewerkers en omwonenden. De natuurlijke inrichting biedt een beschermde leefomgeving voor wie dat nodig heeft. Het toekomstige landgoed wordt daarnaast een plek waar cliënten passend en zinvol werk kunnen doen, waar zij in contact komen met andere werkenden en vrijwilligers in een veilige omgeving.

Huize Padua biedt straks een veilige omgeving waar mensen kunnen werken aan hun herstel en, daar waar mogelijk, deelnemen aan en/of re-integreren in de maatschappij. Het landgoed wordt een open terrein met een natuurlijke overgang naar beschermde leefgebieden voor de meest kwetsbare groep mensen.

Het levendig landgoed biedt passende (tijdelijke) woon- en verblijfvormen met een balans tussen geborgenheid en zelfstandigheid. Het biedt ruimte aan een diversiteit aan woonvormen: van klinisch verblijf tot beschut, beschermd en begeleid wonen in de verblijfstypen (langdurige) intensief verblijf, groepswonen met 24-uurs zorg, en appartementen met 24-uurs zorg en revalidatiezorg.

Naast het wonen en verblijven wordt de zorg verbreed en een gedifferentieerd zorgpalet gecreëerd. Kennis en ervaring worden gebundeld en positioneert het levendig landgoed als dé expert op het gebied van hoog specialistische zorg voor mensen met meerdere vormen van psychische kwetsbaarheid.

Naast de verschillende verblijfsvormen biedt het landgoed ook ruimte aan leer- en werkplekken voor cliënten. Op het terrein staan tevens een aantal Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en panden van architectonische waarde. Zoals paviljoens ontworpen door Bedaux en Van Eyck (met Buys als tuinarchitect) Enkele gebouwen behouden hun historie, waarbij in het gebruik ervan flexibiliteit centraal staat. Bij de ontwikkelingen op het terrein, wordt zo goed als mogelijk ingespeeld op de zorgvraag, het rendabel gebruik van deze panden en de financiële haalbaarheid.

Huize Padua gaat volop ruimte bieden aan nieuwe initiatieven op het gebied van wonen, werken, leren én zorg. Vooral rondom het park zijn mogelijkheden voor nieuwe gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan duurzame land- en tuinbouw, kleinschalige bijzondere woonvormen of panden waarin wonen en werken wordt gecombineerd. Er wordt hiervoor bewust naar samenwerkingspartners gezocht die samen met GGZ Oost Brabant de samenleving inclusiever willen maken.

opdrachtgever
GGZ Oost Brabant Huize Padua

ontwerpteam
Marie-Jeanne Sas en Bastiaan Buurman mmv Bart Selten (ism BMC)

landschapsontwerp
Buro Lubbers

project
Lange Termijn Huisvesting Perspectief voor de transformatie van Huize Padua naar een Levendig Landgoed voor wonen, werken, leren en zorg.

status
richtinggevend kader / masterplan 2021

beeldmateriaal
collages door Buro Lubbers

Gerelateerde projecten

’T Peske Tegelen

Eerstelijns gezondheidscentrum en zorgappartementen De Elst Wijchen

Heilaarstaete Breda

Catharinahof Nijmegen