Agnetenhof Nijmegen

Nieuwbouw van een kleinschalige woonvoorziening met ruimte voor 45 ouderen met dementie en somatische problematiek in Nijmegen, in opdracht van Van de Klok, voor woningcorporatie Woonwaarts en zorgpartij De Waalboog.

Wonen en zorg
De gemeente Nijmegen wil graag in alle wijken goede zorgvoorzieningen, zodat mensen oud kunnen worden in hun eigen wijk met de zorg en faciliteiten die daarbij nodig zijn. De wijk Lindenholt veroudert de komende jaren en heeft nog geen voorziening voor beschermd wonen voor ouderen. In samenwerking met Van de Klok, Woonwaarts en De Waalboog geven we met Agnetenhof vorm aan deze wens.

Een prettige helende omgeving
De locatie is gelegen aan de Dorpsstraat in het toenmalig dorp Neerbosch. Na de aanleg van het Maas-Waalkanaal in de jaren 20 is de straat afgesneden en heeft het deel aan de westzijde de naam Sint Agnetenweg gekregen. Inmiddels is deze weg onderdeel geworden van de wijk Lindenholt. De projectlocatie bevindt zich in de ‘oksel’ van de Sint Agnetenweg en het Maas-Waalkanaal, in één grote binnentuin. Het gebouw ligt hier mooi ingebed midden in het groen en evenwijdig aan het kanaal. Vanaf de Agnetenweg leidt het entreehof naar de hoofdentree. Achter dit entreevolume ligt vervolgens een ruime beschutte en besloten binnentuin, waar bewoners zich vrij kunnen bewegen en een mooie rondwandeling kunnen maken. Het terrein en gebouw vormen samen één natuurinclusief geheel, en er is veel aandacht besteed aan het vergroten van de biodiversiteit en het beperken van hittestress.

Interieurontwerp
Het woonzorggebouw bestaat uit 45 tweekamerappartementen met elk een eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer. De appartementen zijn verdeeld over drie woonlagen met op iedere woonlaag ruimte voor twee woongroepen. De woongroepen hebben hun eigen gezamenlijke keuken, huiskamer en buitenruimte aan het binnenhof of aan de kanaalzijde.

Voor het interieurontwerp hebben we inspiratie gehaald uit de omgeving. Het nieuwe gebouw is gelegen in het groen en aan het water, het Maas-Waalkanaal. We hebben daarom, naast houten kozijnen en natuurlijke behangdesigns, de kleuren grijsgroen, grijsblauw, en geel geselecteerd. Kleuren die subtiel in contrast met elkaar staan en die de bewoners een prettige en helende omgeving bieden.

Elke verdieping krijgt een eigen natuurlijke accentkleur ter herkenning van de afdeling. Deze brengen we terug in de nissen bij de entreedeur. In het hart van het gebouw, waar de gemeenschappelijke huiskamer en keuken zich bevinden, brengen we een warme roodtint aan om de oriëntatie te bevorderen en mensen te prikkelen hier gebruik van te maken. Daarnaast brengen we hier de drie accentkleuren van de afdelingen ook terug, met aan de tuinzijde vooral de groene tint en aan de kanaalzijde de blauwe. De kleuren van het meubilair en de stoffering geven we straks een lichte contrastkleur mee.

Architectonisch ontwerp
In sfeer en architectuur bestaat het gebouw uit een ensemble van diverse volumes. Het gebouw wordt aan de kanaalzijde en tuinzijde verbijzonderd door het serrevolume, met entree en gemeenschappelijke ruimten, in licht metselwerk, met links en rechts daarvan de appartementen. Door een subtiel hoogteverschil, een nuanceverschil in het metselwerk en parcelering worden de verschillende volumes aangezet en verder verrijkt door metselwerkaccenten, nestkastdetails en begroeiing.

opdrachtgever
Van de Klok voor Woonwaarts en Stichting De Waalboog

ontwerpteam
Marie-Jeanne Sas en Martijn Kempkens mmw Bastiaan Buurman, Mieke Bloem en Maikel Zanfrisco

project
45 tweekamerappartementen voor mensen met dementie en somatische problematiek

status
opgeleverd zomer 2023

Gerelateerde projecten

ZZG Herstelcentrum Park Dekkerswald Groesbeek

Kulturhus Sonnenburgh IJsselmuiden

Kapel Park Dekkerswald Groesbeek

Eerstelijns gezondheidscentrum en zorgappartementen De Elst Wijchen