Kulturhus Sonnenburgh IJsselmuiden

Het dorp IJsselmuiden bundelt een aanzienlijk deel van haar voorzieningen in het Kulturhus. Deze multifunctionele voorziening waarborgt het voorzieningenniveau binnen het dorp en versterkt de onderlinge verbanden. In opdracht van Stichting Beter Wonen.

Op basis van een Plan van Aanpak voor een ontwerp op basis van een interactief proces met participanten en omwonende werd opZoom in 2006 geselecteerd. De eerste stap was het opstellen van een Programma van Eisen (met multifunctionele ruimten), relatieschema en de vertaling hiervan in een massastudie en een structuurplan. Na het succesvol afronden van deze eerste stap kreeg opZoom de opdracht om dit breed gedragen en haalbare concept verder uit te werken.

In een intensief interactief traject met gebruikers is op basis van verschillende ruimtelijke modellen een voorkeursmodel bepaald. In dit model staat het Kulturplein – het ‘hart’ van het gebouw – centraal. Elke functie in het gebouw is direct of indirect gekoppeld aan deze ruimte en vanaf dit ‘plein’ is er zicht op de diverse functies die dit multifunctionele gebouw herbergt. En vanuit de omgeving komen hier vier zichtlijnen samen. Het kloeke gebouw is passend ingebed in een zone waarin voorzieningen als zwembad, fitness, manage, sporthal en scholen zijn gelegen. Na de realisatie van de geplande dorpsuitbreiding ten zuidwesten van de locatie, zal het Kulturhus centraal in het dorp komen te liggen.

opdrachtgever
Stichting Beter Wonen

ontwerpteam
Johan Blokland met Christelle Oude Vrielink

project
4.600m² kulturhus met een openbare basisschool (8 lokalen), kinderopvang, bibliotheek, muziekschool, buurthuis, gezondheidscentrum en 46 appartementen met stallingsgarage onder het speelplein

status
opgeleverd voorjaar 2012

Gerelateerde projecten

Kolkakkerweg Ede

De Reünie Veenendaal

Bouw van Jou Deventer - Gulden Feniks 2016

CPO De Cultuurcompagnie Arnhem