Tinnegieter Harderwijk

In de luwte van buurtwinkelcentrum Tweelingstad ligt de locatie Tinnegieter. Aan de smalle Margriet-, Marijke- en Bernardlaan staan 65 grondgebonden woningen. De straten en stegen geven het wijkje een benauwde en steenachtige sfeer. De kleine woningen zijn in een sterk verouderde bouwkundige staat met een achterhaalde indeling. Met name de zeer steile trappen en de kleine badkamers van 1,5 m2 zijn niet meer van deze tijd. Daarnaast is er asbest aanwezig in de woningen en zijn de woningen energetisch ver onder de maat.

Woningcorporatie Uwoon, de eigenaar van de woningen, heeft in 2016 het besluiten genomen om de wijk en de woningen aan te pakken. Alleen dan niet enkel voor de bewoners maar met de bewoners. En in dat traject krijgen de bewoners de ruimte om keuzes te maken voor renovatie, of sloop-nieuwbouw. Een volwaardige co-creatie van bewoners, woningcorporatie Uwoon en gemeente Harderwijk. opZoom is op basis van hun visie en Plan van Aanpak op dit interactieve ontwerpproces, geselecteerd om deze co creatie vorm te geven en te begeleiden.

Vanuit de grote groep huurders is een actieve klankbordgroep gevormd waarin naast huurders en buurbewoners zijn betrokken. Met deze groep is een intensief en interactief ontwerptraject doorlopen. Bewoners krijgen de keuze om in een gerenoveerde of nieuwe woning te komen wonen. Op voorspraak van de bewoners is er een plan ontstaan met een bredere mix van woningtypen. Naast enkele te renoveren woningen komen er nieuwe seniorenwoningen, appartementen,  boven-benedenwoningen en ook eengezinswoningen. Dit alles rond een centraal gelegen groene ruimte, het nieuwe rust- en ontmoetingspunt in de wijk!

Na de presentatie van het stedenbouwkundige plan en het ontwerp van de nieuwe woningen heeft 98% van de bewoners gekozen voor deze intensieve herstructurering naar een nieuwe, groene en duurzame wijk. Een co-creatie met een fantastisch resultaat.

opdrachtgever
Uwoon

ontwerpteam
Johan Blokland en Marcel Plomp

project
herstructurering van de wijk tinnegieter in een interactief proces met de bewoners

status
structuurontwerp

Gerelateerde projecten

CPO De Cultuurcompagnie Arnhem

Bouw van Jou Deventer - Gulden Feniks 2016

Kulturhus Sonnenburgh IJsselmuiden

Het Zijdekwartier Arnhem