De Leemhof Gendt

SKC de Leemhof aan de Dorpstraat in Gendt is gehuisvest in een voormalig schoolgebouw uit de jaren ’50 welke in de jaren ’80 is uitgebreid. Het is dé ontmoetingsplek voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten in Gendt. De gemeente Lingewaard wil het bestaande gebouw (ca. 950m2 ) uitbreiden met 300m2 waarmee ruimte ontstaat voor nieuwe gebruikers, waaronder de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid, Historische Kring Gente en Stichting Welzijn ouderen Lingewaard. Tevens is het de ambitie het gebouw energieneutraal te maken en toegankelijk voor alle doelgroepen conform het VN-verdrag handicap.

Visie
In de visie van opZoom is er voor gekozen het gebouw stedenbouwkundig aan te laten sluiten bij de Gendtse ‘korrelgrootte’ aan het dorpslint. Centraal in het bouwdeel uit de jaren ‘80 zal de nieuwe hoofdentree komen, welke nu nog enigszins verscholen in de oksel van het gebouw ligt. De rommelig ogende, grauwe voorgevel van dit bouwdeel zal met een dunne pleisterlaag worden bedekt (Kalei).  Tevens zullen enkele ramen worden dichtgemetseld en zullen klimplanten deze gevel vergroenen. De  kale, steenachtige voorruimte zal opnieuw worden vormgegeven met beplanting, hagen en een terrasje. 

Uitbreiding
De uitbreiding zal deels tegen de achtervleugel van het oudste bouwdeel worden gesitueerd en zal daar qua vorm en materialisering goed bij aansluiten. Hierin zullen onder andere de archiefruimte van de Historische Kring Gente en de ruimte van Goed Spul, een ruilwinkel van SWL hun nieuwe onderkomen krijgen. Het andere deel van de uitbreiding krijgt een markante plek aan de Dorpstraat en zal met name ruimte bieden aan de bibliotheek. Dit rode bakstenen volume met antracieten kap wordt de eyecatcher van het vernieuwde dorpshuis. Aan de straatzijde zorgen grote hoge puien er voor dat het nu nog introverte gebouw zich opent naar het dorp.

Interieurontwerp
De visie van het interieurontwerp is om ruimtelijk één geheel te creëren. Vanuit de hoofdentree kom je binnen in een grote open ruimte waar de huiskamer en bibliotheek in open verbinding met elkaar staan. Deze openheid maakt de ruimte toegankelijk en overzichtelijk. De verblijfskwaliteit wordt vergroot door de uitnodigende bar en door diverse zitplaatsen en loungemogelijkheden toe te voegen. Zo ontstaat een uitnodigende en multifunctionele ruimte waar verbinding en ontmoeting centraal staan.

De bibliotheek kenmerkt zich door een hoog plafond en een grote pui die voor veel daglicht zorgt. De wanden en de kidshoek zijn uitgevoerd in berken multiplex wat een warme uitstraling geeft. De kidshoek is uitgerust met een vergrootte vensterbank waar kinderen op kunnen klauteren en een boek lezen. 

Voor het kleur- en materiaalgebruik is het jaarlijkse kersenfeest in Gendt een grote inspiratiebron geweest. Het warme kersenrood in combinatie met natuurlijke houttinten zorgt voor een kleurrijk geheel met een knipoog naar het jarenoude feest.

Participatie
De nieuwe indeling van het gebouw is in nauwe samenspraak met de gebruikers tot stand gekomen tijdens diverse bijeenkomsten met de klankbordgroep en één op één gesprekken met gebruikers. Bij een inloopavond voor omwonenden is gebruik gemaakt van VR. Bezoekers konden een QR code scannen en met hun mobiel alvast een rondje door de nieuwe bibliotheek en huiskamer lopen.

opdrachtgever
Gemeente Lingewaard

aannemer
Burgland Bouw

ontwerpteam  
Johan Blokland, Ronnie van den Wildenberg, Mieke Bloem, Klaas Tuin

project
uitbreiding buurthuis inclusief interieurontwerp bibliotheek en huiskamer

status
in uitvoering 2023

Gerelateerde projecten

Prinsengracht Amsterdam

Heilaarstaete Breda

De Boulevard Arnhem

Kulturhus Sonnenburgh IJsselmuiden