Lankforst nieuwbouw Nijmegen

Na ruim 50 jaar is de technische en sociale kwaliteit van het complex van 5 woongebouwen daterend uit 1968 sterk verminderd en is de uitstraling door de jaren heen flink achteruit gegaan. Met de upgrading van 4 van de 5 woongebouwen geeft Woonwaarts de kwaliteit van de wijk Lankforst in het stadsdeel Dukenburg in Nijmegen een positieve impuls. Het vijfde woongebouw maakt plaats voor nieuwbouw met 31 appartementen waarmee Woonwaarts nieuwe woningtypes toevoegt en hiermee het aanbod en diversiteit aan woningen binnen de wijk vergroot.

De grootste kwaliteit van het complex is het aanwezige groen. Met name de cultuurhistorische laan aan de westzijde, de watergang aan de zuidzijde en de ‘Brink’ in het hart van het buurtje bieden de gebouwen een royale groene ruimte.  Met de sloop van het 5e woongebouw en de realisatie van de 5-spanner in 7 bouwlagen krijgt de ‘Brink’ aansluiting met de cultuurhistorische laan waarmee de kwaliteit van het aanwezige groen nog meer in kracht wint.

Stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing

De wijk Lankforst kent een duidelijke stempelstructuur. De richting van deze structuur is te herleiden naar een oude landschappelijke lijn met zijn oorsprong in het Grand Canal. Het nieuw te bouwen gebouw gaat hierin mee, zodat samenhang met de omliggende bebouwing ontstaat. Door het gebouw aan de zuidzijde van het plangebied te positioneren, grenzend aan de oorspronkelijke rooilijn van het te slopen gebouw, wordt de gewenste verbinding tussen de ‘Brink’ en de cultuurhistorische laan gerealiseerd. Het gebouw komt dichter op de waterkant te staan en omsluit op deze manier de groenzone aan de oostzijde.

Vrije gebouwvorm

De plek van het gebouw in zijn royale groene omgeving vraagt om een alzijdig gebouw. Hierom is gekozen voor een vijfspanner met een centrale kern. Om het gebouw los te houden van de cultuurhistorische laan is op deze plek de hoek naar binnen gevouwen. Om een vrijere gebouwvorm te krijgen zijn met het samenstellen van de vijfspanner ook de andere hoeken naar binnen gevouwen. Op deze manier worden de gevellengtes verkort wat bijdraagt aan het verticale karakter welke wordt versterkt door de gevelopeningen.

De inwendige hoeken van het gebouw worden benadrukt door geribbeld metselwerk. Samen met de naar de hoeken geschoven balkons en het per gevel in verschillende hoogtes optrekken van de dakrand ontstaat zo een gebouwvorm uit samengestelde volumes. Geen enkele zijde van het gebouw is zo hetzelfde.

Biodiversiteit

Om het gebouw te laten landen en te verankeren in het alom aanwezige landschap worden delen van de gevel bekleed met groenblijvende klimmers. Deze klimmers dragen bovendien bij aan de biodiversiteit van de plek, aangevuld met nestkasten voor vleermuizen en zwaluwen in de gevelbeëindiging en insectenstenen in de plint van het gebouw.

opdrachtgever
Woonwaarts en Van de Klok

ontwerpteam
Bastiaan Buurman en Alissa Los mmv Maikel Zanfrisco

landschapsontwerp
Rob Aben landschapsarchitectuur

project
nieuwbouw 31 appartementen

status
in uitvoering

Gerelateerde projecten

Plantsoensingel 's-Heerenberg

Villa Klingelbeek Arnhem

Bongerd en Dijcke Nijmegen

De Reünie Veenendaal