Leven in Lankforst Nijmegen

Na 50 jaar waren de vijf gebouwen met maisonettes in de wijk Lankforst in Dukenburg technisch verouderd en voldeed de uitstraling niet meer. Daarnaast stond de leefbaarheid van de buurt onder druk. De doelbewuste impuls en fysieke ingrepen in opdracht van woningcorporatie Woonwaarts zorgen voor een leefbare en vitale wijk waar bewoners zich thuis voelen in hun eigen buurt.

De grootste kwaliteit is het aanwezige groen. De cultuurhistorische laan aan de westzijde, de watergang aan de zuidzijde en de ‘Brink’ in het hart van de buurt bieden de gebouwen een royale groene ruimte. De groene hagen rondom de gebouwen geven deze een voet en een ‘menselijke maat’.

Woningtypen
Het complex bestaat uit 120 maisonnettes, verdeeld over 5 woongebouwen. Vier van de vijf gebouwen zijn grondig gerenoveerd en verduurzaamd. In één van deze vier gebouwen zijn bovendien de woningen voorzien van grotere badkamers en een extra toilet. Hiermee wordt een andere huurder aangesproken en wordt de diversiteit vergroot.

In de plint van één van de gebouwen is een deel van de garageboxen getransformeerd naar bedrijfsruimten voor (startende) ondernemers uit de wijk. Samen met een ontmoetingsplek is hiermee ingezet op een buurtfunctie zodat bewoners elkaar (weer) ontmoeten en leren kennen.

De metselwerk plint en koppen van de woongebouwen zijn behouden. In de koppen zijn nieuwe gevelopeningen gemaakt om de trappenhuizen extra daglicht te geven. De opgeknapte trappenhuizen zijn naar de straat geopend en zijn voor de herkenbaarheid van de verschillende gebouwen aan de binnenzijde voorzien van een accent kleur.

Om de repetitie van het oorspronkelijke complex te doorbreken en de woongebouwen duidelijk te beëindigen, hebben de nieuwe gevels een nadrukkelijker horizontaal karakter. Om verschil te maken tussen balkon- en galerijgevel is voor de laatste gezocht naar een patroon door het verweven van de horizontalen en de verticalen. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van de woongebouwen zonder de samenhang te verliezen.

Sociale diversiteit én samenhang
Met het opwaarderen van 24 van de 96 maisonnettes wordt een andere huurder aangetrokken Dit vergroot de diversiteit binnen de buurt. Deze diversiteit wordt verder vergroot met de sloop van het vijfde woongebouw en de in aanbouw zijnde 31 appartementen. Hier worden 7 sociale en 24 (middel)dure huurwoningen gerealiseerd.

Met de in de plint van één van de woongebouwen gerealiseerde bedrijfsruimten voor (startende) ondernemers uit de wijk en een ontmoetingsruimte voor bewoners is ingezet op een buurtfunctie en sociale interactie zodat bewoners elkaar (weer) ontmoeten en leren kennen en de sociale samenhang wordt versterkt.

Biodiversiteit
De woongebouwen dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit van de plek. Alle kopgevels hebben afhankelijk van hun oriëntatie nestvoorzieningen voor vleermuizen en vogels gekregen. Er is voor gekozen deze niet weg te werken maar als ornament in een patroon op de gevel terug te laten komen. Dit draagt samen met de nieuwe gevelopeningen bij aan het breken van de gesloten koppen en het vergroten van de sociale veiligheid en voegen een positieve impuls toe aan de wijk.

opdrachtgever
Woonwaarts en Leven in Lankforst

ontwerpteam
Bastiaan Buurman mmv Johan Blokland, Alissa Los en Maikel Zanfrisco

landschapsontwerp
Rob Aben landschapsarchitectuur

project
renovatie en verduurzaming van 96 maissonette woningen

status
opgeleverd voorjaar 2023

Gerelateerde projecten

Gele Rijders Plein Arnhem

’T Peske Tegelen

De Boulevard Arnhem

De Leemhof Gendt