Lindehof Beek

Kleinschalige herstructurering tegen de stuwwal in het dorp Beek bij Nijmegen, met een mix aan 33 grondgebonden woningen, ontworpen in opdracht van Oosterpoort Wooncombinatie Groesbeek.

Op een prachtige geaccidenteerde locatie met veel oude (onder andere linde-) bomen hebben we in een open planproces met de bewoners een stedenbouwkundig plan gemaakt dat we ook samen architectonisch hebben uitgewerkt. Verouderde jaren 50 woningen, een oude gemeentewerf en brandweerkazerne zijn zo vervangen door een mix aan levensloopbestendige woningen, eengezinsrijtjeswoningen, twee onder een kappers en bijzondere kopwoningen. Vele meters verharding zijn vervangen door twee nieuwe groene hoven, waarbij veel aandacht is besteed aan het behoud van het bestaande groen en de waterhuishouding. Parkeren vindt, van de straat af, plaats op twee kleine binnenterreinen.
Het plan kenmerkt zich verder door bijzondere kapvormen en veel aandacht voor subtiele metselwerkdetails.

opdrachtgever
Oosterpoort Wooncombinatie Groesbeek

ontwerpteam
Marie-Jeanne Sas met Ronnie van den Wildenberg
uit eigen acquisitie in dienstverband bij kaw

project
33 woningen, koop en huur

status
opgeleverd 2010

Gerelateerde projecten

Water

Agnetenhof Nijmegen

ZZG Herstelcentrum Park Dekkerswald Groesbeek

Heilaarstaete Breda