Nieuwsbrief: Nieuwe ideeën en inspiratie!

Van oudsher namen woningcorporaties het voortouw in het ontwikkelen en bouwen van betaalbare woningen voor mensen met een smallere beurs. Met hun opkomst kwam er een einde aan de verkrotting van woonbuurten en mensonterende leefomstandigheden. De woonconcepten, verbeeld en vormgegeven door architecten en stedenbouwers, waren visionair en vernieuwend, met nieuwe ideeën over (samen) wonen, individualiteit en eigenheid, licht, lucht en ruimte. Corporaties vergrootten met deze projecten de leefbaarheid in wijken en ‘verhieven het volk’ naar meer kansengelijkheid voor allen. Ze inspireerden generaties architecten, en inspireerden ooit ook mij om architect te willen worden. Nederlandse sociale woningbouw was een statement en wereldberoemd. Denk aan De Kiefhoek van Oud en Tuindorp Vreewijk van Granpré Molière, Rotterdam, of De Dageraad van De Klerk, Amsterdam, of de Katerstraat in Den Haag van atelier PRO.

Sociaal maatschappelijke en economische thema’s, bouwkunst, cultuur en techniek: alles komt samen in onze sociale woningbouw legacy. Onder het liberalisme en met de invoering van de verhuurdersheffing zijn er de afgelopen jaren minder projecten toegevoegd aan deze indrukwekkende geschiedenis. Volkshuisvesters zijn zelf grotendeels met (visie-)ontwikkelen gestopt en hebben het buurt maken meer aan de markt overgelaten. De sociale woningvoorraad wordt vooral vergroot door het ‘eenvoudig’ turnkey afnemen van gestandaardiseerde ‘woonproducten’, waarbij aantallen en betaalbaarheid de boventoon voeren, en leefbaarheid geen corebusiness meer lijkt.

Maar het tij wordt weer gekeerd! De uitdagingen van vandaag de dag vragen om een brede integrale aanpak waarbij alle kennis en kunde van corporaties, ontwerpers, ontwikkelaars, ambtenaren, beleggers en bouwers samengebald wordt. Het gaat niet alleen om getallen en geld, maar ook om het beperken van energiekosten, het hergebruik van materialen, het tegengaan van klimaatstress, het vergroten van de biodiversiteit en het aanwakkeren van noaberschap. Dat kunnen we niet elk voor zich, dat doen we alleen samen. En leidt tot zoveel nieuwe ideeën en inspiratie! opZoom pakt graag deze handschoen op, kijk naar Buitengewoon(d), Het Ingersch Erf of Princengaarde. Wie pakt die handschoen met ons mee…?

Column: Marie Jeanne

Deze column was onderdeel van onze kwartaal nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf je in via deze link.