Centrumplan 't Harde

De transformatie van het sterk verouderde en monofunctionele centrum naar een levendig multifunctioneel centrum met een dorps karakter. Het nieuwe centrale plein wordt omzoomd door winkels en woningen en komt weer aan de Eperweg te liggen. Hiermee versterkt opZoom de ruimtelijke en sociale hoofdstructuur van het dorp ’t Harde. In opdracht van Centrumplan ’t Harde bv en Uwoon.

Het winkelcentrum van het dorp ’t Harde was hard toe aan een herontwikkeling om in de toekomst te kunnen blijven functioneren. De monofunctionele winkelbebouwing is sterk verouderd en mist de nodige uitstraling. Daarnaast keert deze ‘losse’ bebouwing zich voor een groot deel af van de omliggende openbare ruimte waardoor er een slechte aansluiting was naar de omgeving en sprake was van een groot aantal gesloten gevels.

Na een vastgelopen nieuwbouwontwikkeling heeft Uwoon in 2008 het initiatief genomen om in samenspraak met de ondernemers en de gemeente nieuwe ontwikkelmogelijkheden te onderzoeken. In opdracht van Uwoon heeft opZoom in 2009 op basis van een analyse van de locatie en het programma een stedenbouwkundig concept en Masterplan opgesteld. Dit plan wordt gefaseerd uitgevoerd.

Het concept hanteert de volgende ontwerpuitgangspunten:

  • een aantrekkelijk centrum, passend bij het dorpse karakter van ’t Harde
  • een goede herkenbaarheid en uitstraling van het centrum aan de Eperweg (markering van het centrum)
  • een multifunctioneel centrum: het winkelcentrum versterken met andere functies (wonen, dienstverlening, horeca en zorgvoorzieningen)
  • een levendig en sociaal veilig winkelcentrum door woningen boven de winkels
  • een synergie tussen winkelgebied centrum en de bestaande winkels aan de Eperweg

opdrachtgever
Centrumplan ’t Harde bv en Uwoon

ontwerpteam
Johan Blokland met Christelle Oude Vrielink

project
5400m² commerciële ruimte met 2 supers, 114 woningen (huur, koop en zorg) en 330 pp

status
1e fase opgeleverd zomer 2012, 2e fase opgeleverd in 2014, 3e fase opgeleverd voorjaar 2017, 4e fase in ontwerp

Gerelateerde projecten

ZZG Herstelcentrum Park Dekkerswald Groesbeek

De Blenk Ulft

Woonpark Veenderhorst Ede

Zeegsingel Arnhem