Chopinstraat Groesbeek

Vervangende nieuwbouw van 21 appartementen aan de Chopinstraat in Groesbeek, in opdracht van Van de Klok voor woningcorporatie Oosterpoort.

Aan de Chopinstraat in Groesbeek staan 14 geschakelde éénlaagse woningen van Oosterpoort. De woningcorporatie is voornemens deze woningen te slopen en hier appartementen voor terug te bouwen. Met de wens het aantal woningen op deze locatie te intensiveren hebben wij het ontwerp gemaakt voor een appartementengebouw met 21 appartementen.

Vanwege de bijzondere ligging en de ruimtelijke wijziging van éénlaagse woningen naar een appartementen gebouw van 3 bouwlagen, heeft er tijdens de ontwerpfase een intensief ontwerptraject met de gemeente en participatietraject met omwonenden plaatsgevonden om tot de meest optimale oplossing te komen. Hierbij zijn de wensen vanuit Oosterpoort, de randvoorwaarden van de gemeente en de zorgen en bezwaren van de omwonenden vertaald in het ontwerp. Dit ontwerp is de basis voor de bestemmingsplanwijziging.

Huidige situatie
Groesbeek ligt in het dal van de noordwestelijke uitlopers van de Nederrijnse Heuvelrug. De planlocatie aan de Chopinstraat ligt beduidend hoger en kijkt als het ware uit over het dorp. De locatie zelf kent ook een stevig hoogteverschil. Aan de noordoostzijde ligt het maaiveld ca. 3,5m hoger dan aan de zuidwestzijde.

De huidige bebouwing op de locatie bestaat uit geschakelde éénlaagse bungalows. Ten noorden van de Chopinstraat bestaat de bebouwing aan de Beethovenstraat en Bachstraat uit grondgebonden en vrijstaande woningen. Aan de west-, oost-, en zuidzijde van de planlocatie staan voornamelijk vrijstaande woningen of twee-onder-één-kap woningen.

Ruimtelijke ontwikkeling hoofdmassa
Blokvorm
De zoektocht naar een (relatief) compact bouwvolume met enige afstand tot de omliggende woningen, leidde naar een langwerpig volume evenwijdig aan de Chopinstraat. De galerijen (en noodtrappen) worden aan de zuidzijde gepositioneerd. De balkons en buitenruimten op de begane grond aan de noordzijde. Aan de zuidzijde (de zonzijde) wordt een gemeenschappelijke tuin gerealiseerd.

Geknipt bouwvolume
Om de verkregen lange lengte langs de Chopinstraat visueel te beperken is er voor gekozen halverwege het bouwvolume een knip te leggen. Ter hoogte van de hoofdentree van het appartementengebouw wordt het westelijk deel van het volume ten opzichte van de straat ca. 1,5m naar achter geschoven. Dit geeft naast het visueel verkorten ook een grotere afstand en een breder profiel tussen de woningen aan de noordzijde van het verschoven bouwdeel.

Genuanceerde bouwvolume
De laatste stap wordt ingegeven door het hoogteverloop van de locatie. Deze is halverwege de Chopinstraat hoger dan aan de westzijde van de locatie, te weten ca. 3,0m. Hierom is ervoor gekozen met het hiermee te realiseren souterrain de bouwhoogte van het westelijk deel met één bouwlaag te verlagen.

Beeldkwaliteit
Horizontale belijning
Om de hoogte verschillen op de locatie en de Chopinstraat te benadrukken is er voor gekozen het gebouw een nadrukkelijk horizontaal karakter mee te geven. Dit helpt daarnaast visueel de hoogte uit het gebouw te halen. Het gewenste horizontale karakter van het gebouw wordt verkregen door het toepassen van horizontale banden in verschillende soorten metselwerkverbanden en voegkleuren. Schaduwvoegen geven een extra belijning en overgang tussen deze vlakken.

Nuancering van de bovenste bouwlaag
Om de nadruk te leggen op de onderste twee bouwlagen, de begane grond en de eerste verdieping, is ervoor gekozen de tweede verdieping uit te voeren in een afwijkend materiaal en een lichtere kleurtint dan de gemetselde onderste bouwlagen.

Accenten in de gevel
De kopgevels worden vanwege hun gesloten uiterlijk genuanceerd om te voorkomen dat hier grote blinde gevelvlakken ontstaan. Terugliggende vlakken in de vorm van spiegelstukken helpen hierin. Deze worden bovendien gevuld met nestkasten (als ornament) of gevelopeningen om het gevelbeeld verder te ‘breken’.

opdrachtgever
Van de Klok / Oosterpoort

ontwerpteam
Bastiaan Buurman, Dorota Ankowska en Mieke Bloem

project
21 appartementen vervangende nieuwbouw

status
ontwerp

Gerelateerde projecten

Plantsoensingel 's-Heerenberg

Leven in Lankforst Nijmegen

Villa Feline Nijmegen

Bunschoterhof Ede