Heidepark Nijmegen

Verduurzaming en verbetering van de uitstraling van Heidepark, een jaren ’80 wooncomplex met 130 huurwoningen in Nijmegen, in opdracht van De Variabele voor Talis en haar huurders.

In een open planproces met de bewoners zijn Talis, De Variabele en opZoom gekomen tot een resultaatgerichte aanpak, waarbij eenieder zijn of haar specifieke kennis en expertise inbracht. opZoom heeft hierbij haar analyse van en visie op de locatie en het gebouw geïntegreerd met de wensen en eisen van de corporatie en huurders: verduurzaming naar label A, comfortverbetering en verbetering van de uitstraling van het gebouw van binnen en buiten.

Het ietwat structuralistisch ogende gebouwencomplex staat op een markante plek in de stad. Het grenst met haar ene zijde aan de belangrijke kruising op het Jonkerbosplein en met haar andere zijde aan een mooie oude laan in het Goffertpark. Het is inmiddels niet meer het landmark dat als markering van het centrum vanuit Dukenburg diende, maar staat nu meer in de schaduw van de FiftyTwoDegrees (Mecanoo), die haar rol als landmark ruim 10 jaar geleden overtuigend overnam.

Deze tweezijdigheid, de stad- en de parkzijde (op zuid en op noord) en de eerste aanzetten in het gebouw om tot meer individualisme en echt een eigen woonplek te komen (weg van de eenvormigheid, monotomie en anonimiteit uit de jaren 50 en 60) hebben we opgepakt om het complex op te frissen en te verduurzamen.

Hiertoe hebben we de ’torentjes’ met telkens twee appartementen verder verzelfstandigd door deze om en om te keimen in een frisse ‘greige’ kleur. Vervolgens zijn de balkons een verlengstuk van de appartementen geworden door deze in te kaderen en zijn de huidige groene platen en spijlen vervangen door gezeefdrukt glas. Aan de parkzijde heeft deze een organisch en grasachtig patroon, aan de stadskant, met uitzicht op de FiftyTwoDegrees, een steenachtige en bijna pixelachtige print. De print verloopt in dichtheid, zodat de privacy op de balkons goed gewaarborgd blijft.

Ook de entreepartij is flink aangepakt: deze is toegankelijker gemaakt, met name voor de oudere bewoners en de bewoners van Pluryn, en verhoogd, zodat deze beter in verhouding staat tot de grootte van het gebouw. Vanuit de entree hebben ook alle entreehallen een flinke opfrisbeurt gekregen, waarbij de natuurlijke kleuren van het exterieur doorgezet zijn in het interieur. De entreenissen naar de appartementen hebben hierbij extra aandacht gekregen. Deze zijn met kleur nadrukkelijk aangezet (aan de parkzijde groen aan de stadszijde terra) en kregen eigen verlichting: het is weer echt thuiskomen aan de Heideparkseweg!

opdrachtgever
De Variabele, voor Talis

ontwerpteam
Marie-Jeanne Sas met Martijn Kempkens, Corné van de Kraats en Klaas Tuin

project
verduurzaming en verbetering van de uitstraling van een jaren ’80 wooncomplex met 130 huurwoningen.

status
opgeleverd voorjaar 2021

Gerelateerde projecten

De Smederij Kerkplein Beuningen

ZZG Herstelcentrum Park Dekkerswald Groesbeek

Kleine Oord Arnhem

Ridderstraat Culemborg