Nieuw Erf Koekange

Samen wonen op het Nieuw Erf in het landelijk gebied van De Wolden, in opdracht van Baro Projectontwikkeling en Gemeente De Wolden.

Het project ‘Nieuw Erf’ in Koekange is een van de pilots voor woningbouwontwikkeling in het landelijk gebied van gemeente De Wolden. ‘Het project past binnen de oorspronkelijke gedachte’, zegt wethouder Ank van der Ziel. ‘Een bestaand boerenerf ingericht als een nieuw buurtschap in een vrije maar streekeigen vorm’.

Gemeente De Wolden heeft drie dorpen aangewezen als geschikte locaties voor een dergelijk project. De basis hiervoor werd gelegd met een uitgebreid vooronderzoek om dorpen op een meer traditionele manier te laten groeien. Van der Ziel: ‘Historisch gezien hebben dorpen zich rondom de boerenerven ontwikkeld. Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van de cultuurhistorische context als kwaliteit van onze dorpen. Binnen deze visie is het plan in Koekange bijzonder goed gelukt’.

Context – Koekange bestaat grofweg uit drie bebouwingslinten in het landschap. De linten hebben een eigen ontstaansgeschiedenis en zijn in verschillende perioden gevormd. Bij dorpsuitbreiding in Koekange vraagt de karakteristieke bebouwingsstructuur van de linten om een zorgvuldige landschappelijke inpassing die past bij de lokale situatie. Hiervoor heeft het landschapsarchitectenbureau la4sale een landschapsvisie opgesteld die, in plaats van het aanbreien aan de bestaande linten, uitgaat van nieuwe landschappelijke bebouwingsvormen op enige afstand van de bestaande linten. Eén van die nieuwe bebouwingsvormen zijn de zogenaamde nieuwe erven.

Locatie – De locatie is gelegen aan de oostzijde van de Dorpsstraat in Koekange, even ten zuiden van de dorpskern. Het betreft een langgerekt kavel met aan de zijde van de Dorpsstraat een boerderijcluster bestaande uit een hoofdhuis met daarachter enkele schuren. Aan de noordrand van de kavel is een forse houtwal aanwezig.

Plan – Het erf is vanuit de omgeving zichtbaar door het prominente hoofdhuis aan het einde van de oprijlaan en door de grotere ‘woonschuren’ erachter. Dit zijn eenvoudige, kloeke bouwvolumes die worden gekarakteriseerd door het dakvlak. Op het erf en ook in de woningen dient altijd zicht te zijn op het open landschap. Om deze reden is ervoor gekozen om geen hofje of pleintje te maken met daar omheen woningen. Om de openheid naar het landschap te garanderen en het verrommelen van de kavelranden te voorkomen, hebben enkele woningen een wagenschuur voor het stallen van de auto en fiets.

opdrachtgever
Baro Projectontwikkeling en Gemeente De Wolden

ontwerp
Johan Blokland, met Christelle Oude Vrielink

project
13 woningen in grootte variërend van 300-1000 m3

status
opgeleverd 2012

 

Gerelateerde projecten

De Grote Zwaan Nijmegen

Bouw van Jou Deventer - Gulden Feniks 2016

Centrum West Driebergen

Witte woningen Arnhem