Zeegsingel Arnhem

In de wijk Malburgen is al enige jaren een ingrijpende herstructurering gaande. Met aandacht voor de sociale verbanden, de groen structuur, de openbare ruimte, en de woningvoorraad wordt fors ingegrepen om de leefbaarheid te versterken.

Centraal in het nieuwe Malburgen ligt een brede singelzone. Deze zone is door het bouwen in de groene zone en ook het slecht oriĆ«nteren van omliggende woningen, verworden tot een onduidelijk restruimte. Het ontwerp geeft ruimte aan een open brede groenblauwe zone die de hoofdstructuur van de wijk versterkt en een doorgaande ecologische route waarborgt. Daarnaast krijgt  waterberging meer ruimte, wordt hittestress tegengegaan en zijn er speelaanleidingen geplaats voor het verblijven in deze groene ruimte.

Nadat opZoom een stedenbouwkundige visie heeft opgesteld voor het oostelijk deel van de Singelzone is als eerste stap een stedenbouwkundigplan gemaakt voor het wijkje MW6. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van het slopen van zes complexen met portiekflats. Tussen de drie te handhaven stempels met strokenbouw worden drie nieuwe stempels toegevoegd. De nieuwe stempels sluiten qua woningtypologie en bouwmassa aan op de bestaande woningen en de doorgaande ontsluiting zorgt voor een vervlechting. De nieuwe woningen oriƫnteren zich op deze aaneengesloten groeneblauwe zone en krijgen identiteit.

opdrachtgever
Volkshuisvesting Arnhem

ontwerpteam
Johan Blokland, Ronnie van den Wildenberg en Mireille Woortman

project
herstructurering met herinrichting groenzone en nieuwbouw van 66 huurwoningen

status
opgeleverd 2016

Gerelateerde projecten

't Erf Druten

Kolkakkerweg Ede

Folly de Ooggetuige

Park Brackenhof Nijmegen