Natuurinclusief

Specialisten

De laatste ijstijd ligt duizenden jaren achter ons. Een extreme koude periode en voedselschaarste waren toen het gevolg van ingrijpende klimaatveranderingen. Om te kunnen overleven werden de toenmalige bewoners van de Lage Landen noodgedwongen mobieler en innoveerden hun gereedschappen passend bij hun mobiele levensstijl.

Ons klimaat verandert wéér, de aarde warmt op. Mede door toedoen van ons verbruik van fossiele brandstoffen en grootschalige houtkap en veeteelt. Door landbouw en verstedelijking neemt ook de Nederlandse biodiversiteit af door verlies aan habitat.

De gezondheid van onze leefomgeving en ons eigen welbevinden staan onder druk. Daarom moeten wij, net als 12.000 jaar geleden, onze levenswijze aanpassen en innoveren om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te dempen, ervoor zorgen dat gebouwen ruimte geven aan de versterking van de biodiversiteit en een bijdrage leveren aan het terugdringen van de energievraag.

opZoom ontwerpt daarom klimaatadaptief, biodivers en energiepositief aan gezonde leefomgevingen!

Lees hier meer over in ons hebbedingetje natuurinclusief.

TerugProjecten

Pius Woerden

Bunschoterhof Ede

Daktuinen

De Kijkers Arnhem