Stad en land

Specialisten

Alles is context. De vraag van een opdrachtgever, de locatie en omgeving van het te realiseren project, de historie van de plek: voor opZoom heeft het allemaal betekenis en vormt het de basis voor onze projecten.

Een gebouw staat nooit op zichzelf, maar altijd in zijn stedenbouwkundige en landschappelijke context. Hoe is de plek waar we over na mogen denken ontstaan, wie of wat heeft deze gevormd, en wat gaan wij eraan toevoegen om de reeds bestaande waarden te behouden, liefst te versterken?

De uitgangspunten hiervoor herleiden we uit een brede inventarisatie van alle gegevens, door een grondige analyse van de locatie en door van gedachte te wisselen met opdrachtgever, bewoners, gebruikers en andere betrokken ontwerpers. En door steeds weer een integraal ontwerpproces aan te gaan, waarbij we onze stedenbouwkundige en landschapsarchitect aanhaken om tot een breed gedragen ‘totaalontwerp‘ te komen. Het één bestaat niet zonder het ander, een gebouw kan niet zonder stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing. Zeker in deze tijd van klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen is iets anders inmiddels ook niet meer denkbaar!

TerugProjecten

Bunschoterhof Ede

Woonpark Veenderhorst Ede

De Kijkers Arnhem

Nieuwmarkt Lichtenvoorde