't Erf Druten

In de wijk Druten-West ligt langs de Heemradenstraat een lege plek tussen het appartementengebouw ‘De Heemraad’ en het multifunctioneel centrum de ‘Bogerd’. De locatie wordt aan de zuidzijde begrensd door de Van Heemstraweg en aan de noordzijde door het centrale groene plein met speeltuin Landschrijverstraat. Deze lege plek is vrij gekomen na de sloop van een school. Woonwaarts is voornemend op deze lege plek 49 twee- en driekamerappartementen te realiseren.

Ruimtelijke ontwerp

Het alzijdige appartementengebouw bestaat uit een half verdiepte plint met bergingen en parkeren en een 3 en 4-laagse opbouw met 2 en 3 kamerappartementen. Het gebouw heeft twee stijgpunten, beide voorzien van trap en lift, met de hoofdontsluiting aan de Heemradenstraat. Via galerijen in het binnenhof zijn de appartementen te bereiken. De galerijen worden met een buitentrap ontsloten naar de bergingen- en parkeerplint.

Via een grote opening in de westgevel aan de Buurmeesterstraat is de halfverdiepte parkeergarage bereikbaar. Daarnaast worden er nóg twee gaten in het gebouw gemaakt. Deze moeten de visuele verbinding tussen het water aan de zuidkant en het speelveld / parkje aan de noordzijde van de Heemradenstraat in stand houden. Via een verbrede galerij volgt een route deze visuele verbinding.

Architectonisch ontwerp

De vertaling van het woonprogramma in een nieuw ruimtelijk kader geeft een gebouwvorm die zich voegt en nestelt in zijn context. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de naastgelegen ‘De Heemraad’ en de ‘Bogerd’. De straatgevels sluiten daarnaast met hun aardetint aan bij de (donkere) roodbruine gemetselde gevels van de omringende bebouwing. Echter niet met een gevel in baksteen, maar met een natuurlijk (plaat) materiaal gecombineerd met een gevelraster in aardtinten. Dit maakt het gebouw zachter en zoekt het verbinding met het groene parkje aan de noordzijde en het wateroevers langs de van Heemstraweg.

De licht betonnen gebouwplint tilt het gebouw op en maakt het mogelijk de verschillende aansluitingen op het maaiveld vorm te geven en te materialiseren. Zoals bijvoorbeeld de trappartijen richting park en water.

De noord en zuidzijde van het gebouw worden voorzien van een (houten) gridstructuur. Dit grid neemt de balkons in zich op, welke meer of minder uitsteken. Hierin kunnen ook de met groen begroeide privacyschermen worden opgenomen én van lamellen als bouwkundige zonwering worden voorzien. In de oost- en westgevel is dit (niet dragende) grid ook aanwezig maar vlak in de gevel verwerkt met hierin de loggia’s.

Het interieur van het gebouw: de gaten in de straatgevel en het binnenhof, krijgen een lichtere afwerking. Hiermee wordt een andere sfeer neergezet en een bijna sereen binnenhof gerealiseerd. De galerijen van beton worden in dezelfde witgrijze tint van de plint uitgevoerd. Wit stalen ballustraden en hekwerken geven het geheel een eenduidige en rustige uitstraling.

Klimaatadaptief ontwerp

Het aanwezige oppervlaktewater aan de zuidzijde van het gebouw draagt met een natuurlijke oever bij aan de verkoeling van het gebouw en zijn omgeving. Daarnaast zorgt het oppervlaktewater voor lokale waterberging tegen overlast van regenwater. Verharding beperken we tot het noodzakelijke en wordt waterdoorlatend uitgevoerd. Bij zware regenval kan zo het regenwater snel infiltreren en wordt wateroverlast voorkomen. Door de combinatie van goede infiltratie en de juiste beplanting wordt het regenwater bovendien langer vast gehouden. Dit helpt tegen droogte en draagt door verdamping bij aan de verkoeling van gebouw en omgeving. Hemelwaterafvoer is afgekoppeld en door in te zetten op buffering van regenwater met o.a. groene daken wordt hittestress verder bestreden.

Versterken van de biodiversiteit

Bij het ontwerpen aan het landschap rondom het gebouw gaan wij zoveel mogelijk uit van de aanwezige kwaliteiten in het gegeven landschap en bouwen hierop voort. Met het toevoegen van een diversiteit aan inheemse planten, bomen en struiken wordt een uitnodigende en voedselrijke leefomgeving voor vogels, vleermuizen en insecten geboden. Oppervlaktewater draagt hierin bij als drinkplaats, vogelbad en habitat voor kikkers en kleine visjes.

Het gebouw draagt bij aan deze habitat door nestvoorzieningen voor inheemse diersoorten mee te ontwerpen. Door vlakke daken te voorzien van vegetatie maken wij dubbel gebruik van het grondvlak. Insecten en vogels hebben zo ook op daken plekken om te schuilen en te nestelen. Het gebouw neemt zo geen ruimte in, maar geeft ruimte aan de versterking van de biodiversiteit.

Een energiepositief gebouw

Zonnekracht kan worden ingezet voor het opwekken van energie en de verwarming van water. Om de warmte- en dus ook de energievraag te reduceren is een goede luchtdichte en koudebrugvrije bouwkundige schil van het gebouw het startpunt. Passieve zonnekracht wordt ingezet om op een natuurlijke wijze het gebouw te koelen of te verwarmen. Door op het zuiden grotere gevelopeningen toe te passen warmen de appartementen aan deze zijde van het gebouw in de herfst en winter met behulp van zonnekracht op. Bouwkundige zonwering in de vorm van lamellen zorgen in de zomer voor voldoende schaduwval waarmee de energie van de zon wordt geweerd en het gebouw koel blijft.

opdrachtgever
Woonwaarts

ontwerpteam
Bastiaan Buurman en Marie-Jeanne Sas, Marcel Plomp en Maikel Zanfrisco

project
nieuwbouw 49 sociale huurappartementen met gebouwd parkeren

status
voorontwerp

Gerelateerde projecten

Bomen

De Kijkers Arnhem

Zeegsingel Arnhem

Het Duifje Arnhem