Het Zijdekwartier Arnhem

Op het voormalige AKZO-terrein is al enkele jaren een transformatie gaande. Het afgesloten en monofunctionele bedrijfsterrein verkleurt naar een nieuwe open wijk met een mix aan wonen, kantoren, bedrijvigheid en onderwijs. Een volgende grote stap in deze transformatie is Het Zijdekwartier.  Op het terrein in de luwte van de hoogbouw aan de Velperweg en begrensd door het spoor komt een hoogwaardig stedelijk en groen woonmilieu. Een passende Arnhemse symbiose van de stedelijke dynamiek en de natuurrijke woonomgeving.

De Arnhemse verdichtingsopgave en de ambitie voor een groene en gezonde leefomgeving worden in het ontwerp maximaal benut. Door het inzetten van geconcentreerde verdichting en het sterk reduceren van verharding komt er extra ruimte voor een groen openbaar gebied. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het oplopende woningtekort en wordt tegelijkertijd de leefbaarheid versterkt, zoals verwoord in de Woondeal.  Elke woning is gelegen aan een groene straat, het bomencarré, ecologische zone, parkzone of een groen hof. Deze groene structuur dooradert de wijk en verbindt omliggende groene en ecologische zones met elkaar.

Het Zijdekwartier hebben we op een eigentijdse manier aan laten sluiten bij de verschillende tijdsperioden die de plek hebben gevormd.  Het herbergt referenties naar zowel het industriële Enka- en Akzo-verleden als het agrarische landschap van het Broek en de landgoederen aan de Velperweg.  Dit is onder andere zichtbaar gemaakt in de hoofdstructuur van de wijk die verwijst naar de oude verkavelingsstructuur van het Broek, een stedenbouwkundig accent op de plek van de oude ENKA-toren, de te transformeren portiersloge, de stedelijke Loper die het gebied een nieuwe organisatie geeft, robuuste gebouwen en de architectonische beeldtaal.

In feedback met de buurt vroegen de omwonenden specifiek aandacht voor het groene karakter, de inpassing van de gestapelde woongebouwen, de auto ontsluiting via de Tivolilaan, en het zichtbaar maken van de historie.  Ten aanzien van dit laatste punt kwamen er ideeën om de historische Portiersloge te hergebruiken voor een buurtfunctie en om door het gebied een historische route op te zetten.

Naast opZoom bestond het ontwerpteam uit Inbo en Buro Lubbers.  In een intensief en interactief ontwerpproces is er een gelaagd en doorleefd ontwerp tot stand gekomen.

opdrachtgever
Van de Klok en BPD

ontwerpteam
Johan Blokland, Bastiaan Buurman, Ronnie van den Wildenberg, Marcel Plomp, Martijn Kempkens en Alissa Los (ism Inbo)

landschapsontwerp
Buro Lubbers

impressies
Render Art, Malgorzata Widaj

project
transformatie van bedrijfsterrein naar een woonwijk met ca. 600 woningen

status
Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP)

Gerelateerde projecten

De Vlindertuin Nijmegen

Saronix en Lookwartier Doetinchem

Bouw van Jou Deventer - Gulden Feniks 2016

Gashouderskwartier Arnhem