Zorg; Care

Specialisten

Geheel onverwacht staat 2020 in het teken van de zorg en mantelzorg en van extra kwetsbare mensen, thuis en in verpleeg- en verzorgingshuizen. opZoom staat niet direct aan het bed of verzorgt de dagelijkse boodschappen. Wel dragen we graag ons steentje bij door de ruimtelijke en functionele kaders zo te ontwerpen dat zorg en mantelzorg verlenen zo prettig mogelijk kan. Dat doen we met hart en ziel.

Al ruim 20 jaar zijn de architecten van opZoom actief in het ontwerpen voor mensen in de zorg. Dat begint zo midden jaren ’90 als de klassieke ‘zorgbolwerken’ letterlijk worden open gebroken en er ruimte ontstaat om maatschappelijke functies te mengen, ook voor mensen uit de buurt. Naast zorgwoningen ontwerpen we vanaf die tijd ook aan gezondheidscentra, grand cafés, restaurants. De woonservicezones en ‘wozoco’s’ (woonzorgcomplexen) zijn geboren.

Ruim 10 jaar later, midden jaren ’00, staan we aan de wieg van het nieuwe woonzorgconcept van het scheiden van wonen en zorg. Ouderen willen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen en regie over hun eigen leven behouden. Daarnaast lopen de kosten van de zorg vanwege de vergrijzing gestaag op: ook de zorgfinanciering staat op het punt om ingrijpend veranderd te gaan worden. Hierop anticiperend ontwikkelen we in nauwe samenwerking met zorgpartijen, corporaties en andere stakeholders vernieuwende woonconcepten, die de tand des tijds kunnen doorstaan en straks ook van andere doelgroepen geschikt kunnen zijn. We ontwerpen en realiseren woonvormen voor mensen met dementie, voor ouderen die voor elkaar zorgend samen oud willen worden, voor ouderen met een ernstig psychische aandoening, een revalidatiehotel en een kennis- en expertisecentrum, etc, etc.

Deze vernieuwende en toekomstbestendige woonvormen realiseren we in nieuwbouw, maar ook in bestaande, verouderde zorggebouwen. We integreren landschap, stedenbouw, architectuur en interieur in onze ontwerpen. Telkens nemen we daarbij de volgende ontwerpprincipes mee om zo tot een prettig en helend woon- en werkklimaat te komen.

opZoom’s kernwaarden voor woonconcepten in de zorg

  1. wonen en werken in een helende, prettige en sociaal inclusieve omgeving
  2. in direct contact met de tuin, buiten, de omgeving
  3. met ruimte voor dynamiek en ontmoetingen, en ruimte voor rust en privacy
  4. met formeel en informeel ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens een ommetje
  5. met een natuurlijke en vanzelfsprekende oriëntatie
  6. uitnodigend en stimulerend om te bewegen
  7. ervaring en expertise uitstralend, zonder ziekenhuisuitstraling
  8. flexibel, te verkleuren, toekomstbestendig en waarde creërend
  9. duurzaam in materiaal, onderhoud en energie
  10. klimaatadaptief en natuurinclusief

Lees hier meer over in ons hebbedingetje zorg.

TerugProjecten

ZZG Herstelcentrum Park Dekkerswald Groesbeek

Heilaarstaete Breda

Eerstelijns gezondheidscentrum en zorgappartementen De Elst Wijchen

Agnetenhof Nijmegen