Energie & circulariteit

Specialisten

De bouwsector heeft een grote rol in het duurzaam voortbestaan van de aarde. Daarom is het van groot belang om tijdens het ontwerp en de uitwerking van een project vanaf een vroeg stadium aandacht te vestigen op duurzame oplossingen: toepassingen die de milieuaantasting en voorraadsuitputting tegengaan.

Bij duurzaam ontwerpen speelt circulariteit een grote rol. Zowel met nieuwbouwprojecten als bij bestaande gebouwen besteedt opZoom aandacht aan het verlengen van de levensduur van materialen en gebouwen. Door het inventariseren van mogelijkheden voor hergebruik of bio-based materialen en het bedenken van originele en innovatieve ideeën kunnen vraagstukken duurzaam opgelost worden.

Naast circulariteit draagt opZoom ook bij aan de energietransitie. We richten ons op het beperken van de energievraag, het duurzaam/efficiënt gebruiken van energie (door een bouwkundig hoogwaardig en integraal ontwerp) en het duurzaam opwekken van energie.

Ons team van specialisten volgt de actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en onderzoekt hoe deze toegepast kunnen worden in onze projecten.

TerugProjecten

Romvlvs en Remvs Utrecht

De Smederij Kerkplein Beuningen

Nieuwe Kerk Arnhem

Circulair metselwerk Nieuwmarkt Lichtenvoorde