Participatie

Specialisten

Wie kent de plek het best? Voor wie heeft een nieuw project de meeste impact? Dat zijn uiteraard de bewoners, omwonenden en nieuwe gebruikers van het gebouw. Zij kennen de historie en de sterktes en zwaktes van een buurt en willen vaak graag een bijdrage leveren om hun woon- of werkomgeving te verbeteren. Om deze kennis in te zetten zoekt opZoom het gesprek. Maar hoe start je een gesprek? Welke bewoners ga je betrekken en waar gaan ze over meepraten?

opZoom ondersteunt opdrachtgevers in participatietrajecten. We organiseren interactieve processen waarin alle relevante betrokkenen hun inbreng hebben. Met goed begeleide en gedocumenteerde workshops kunnen we bijvoorbeeld inzicht krijgen in de verschillende eisen en wensen. Deze input combineren we met onze expertise tot een breed gedragen ontwerp.

We …:

  • betrekken bewoners en belanghebbenden graag in een vroegtijdig stadium. In de vorm van denktanks en klankbordgroepen krijgen ze zeggenschap in het ontwerpproces. We inventariseren kansen en bedreigingen en toetsen verschillende scenario’s. Dit kan zoals bij de Kolkakkerweg zelfs gaan over de plattegrondoptimalisatie van de eigen huurwoning.
  • organiseren meerdere bijeenkomsten in de wijk waar we bewoners informeren en bevragen. Zorgen en wensen worden tijdig geïnventariseerd en verwerkt tot een haalbaarder plan. Met deze aanpak krijgen we veel draagvlak zoals bleek bij de transformatie van de wijk Tinnegieter. De bewoners voelde zich gehoord, ruim 98% stemde vóór het sloop-nieuwbouw plan. Of Het Duifje in Arnhem, waar ook ruim 90% voor de verduurzaming ging.
  • geven ruimte aan initiatieven en zorgen dat deze wordt opgenomen in het ontwerp. Zoals bij de Nieuwe Kerk in Arnhem: de gemeenteleden hielpen hier zelf mee om de minder comfortabele kerkbanken circulair her te gebruiken tot onder andere een gedenkruimte.
  • ontwerpen concepten die nog niet af zijn. Bewoners of gebruikers krijgen op die manier meer ruimte om hun eigen leefomgeving vorm te geven. Zoals bij het Bouw van Jou in Deventer waar we voor afgeschreven huurwoningen een nieuwe warme jas ontwierpen en de starters daarna hun kluswoning van binnen zelf konden afmaken.

Lees hier meer over in ons hebbedingetje: opZoom gaat in gesprek.

TerugProjecten

Kolkakkerweg Ede

Nieuwe Kerk Arnhem

Bouw van Jou Deventer - Gulden Feniks 2016

Kulturhus Sonnenburgh IJsselmuiden