Verdichten

Specialisten

Als samenleving staan we voor een grote uitdaging. De bevolking en de behoefte aan woningen blijven groeien terwijl ruimte (en energiebronnen) daarentegen schaarser worden. Verdichting is een effectief middel om onze kwaliteit van leven te vergroten en tegelijkertijd onze economie te versterken. Door te verdichten realiseren we de volgende concrete doelen:

  • We beschermen ons landschap
  • We beperken de verkeersbewegingen
  • We integreren klimaatadaptieve maatregelen en duurzame vormen van energie in bestaand bebouwd gebied.
  • We versterken de collectieve voorzieningen en het openbaar vervoer.

opZoom is deze maatschappelijke uitdaging aangegaan en past verdichting toe in diverse projecten.

Door het stappelen van functies heeft Lichtenvoorde een vitaal en aantrekkelijk centrum gekregen waar wonen, werken, en winkelen samen komen.

De leegstaande school met een monumentaal karakter aan de Boulevard Heuvelink in Arnhem is nieuw leven ingeblazen. De voormalige leslokalen zijn ‘omgetoverd’ tot prachtige lofts

De stadsinbreiding TransZoom biedt ruimte aan 6 appartementen, 9 stadswoningen en commerciële ruimten in hartje Arnhem.

Ons concept B.I.R.D.H.O.U.S.E. in Leiden is een prachtig voorbeeld van het bestemmen van de ‘overblijfgebieden’.

Het project Kerkplein in Beuningen is een meesterwerk op gebied van compact ontwerpen.

TerugProjecten

Park Brackenhof Nijmegen

De Smederij Kerkplein Beuningen

Centrumplan 't Harde

Bunschoterhof Ede